S'entén per activitat física tota aquella despesa energètica realitzada per la musculatura esquelètica (aparell locomotor) que supera la despesa produïda pel metabolisme basal, és a dir l'energia necessària per mantenir l'organisme en funcionament, tot garantit les funcions vitals mínimes per viure.

Tot i que l'esport és un activitat física que acompleix aquesta definició, l'activitat física integrada a les activitats de la vida diària (a la feina; a casa; en el transport; en el temps d'oci) és la que té més incidència en termes de prevenció del sedentarisme i totes les situacions patològiques que es poden derivar d'aquesta situació d'inactivitat física (malaltia cardiovascular, obesitat, diabetis tipus 2, dislipèmia, hipertensió arterial i d'altres).