Pilars Bàsics d’un estil de vida saludable

Alimentació Saludable

Accedir
Activitat Física

Accedir
Salut i Benestar Emocional

Accedir
Descansa i Qualitat de Son

Prevenció d'Addiccions

Accedir
Salut Sexual

Accedir

Tenir una vida saludable influeix directament en el benestar, l'equilibri personal i la qualitat de vida de les persones. Aconseguir-ho depèn en bona part de les eleccions que fem en el nostre dia a dia i  l'estil de vida i els hàbits diaris que realitzem.

Segons la O.M.S. “ la salut és un estat de complet benestar físic, mental, i social, i no solament l´ absència de malalties. “

Segons l'Organització de Mundial de la Salut (OMS), integrar les perspectives de gènere en la salut pública significa tenir en compte les diferents necessitats de la dona i de l'home en totes les fases del desenvolupament de polítiques i programes. L'objectiu fonamental és aconseguir la igualtat de gènere.

La incorporació d'una perspectiva de gènere també a la Universitat implica reconèixer la influència dels factors socials, culturals i biològics en el disseny, planificació i avaluació de les accions saludables dirigides a tota la comunitat universitària. La identificació de les diferències entre l'home i la dona és fonamental per formular i abordar estratègies de promoció de la salut i prevenció més eficaces.

Campus Saludable i Sostenible i la Unitat d'Igualtat s'uneixen per organitzar esdeveniments comuns per la comunitat universitària amb l'objectiu d'assegurar una bona salut des de la perspectiva de gènere.

Alimentació Saludable.

Primer Cicle de Conferències de Salut i Gènere del TecnoCampus: salut i gènere X tothom.

imagen_ciclo

 

TecnoCampus, a través de Campus Saludable i Sostenible i la Unitat d'Igualtat promociona i dóna visibilitat la perspectiva de gènere en la salut. El tret de sortida d’aquesta línia estratègica d’actuació serà el "Primer Cicle de Conferències de Salut i Gènere: salut i gènere X tothom" que tindrà lloc de manera telemàtica via Zoom del 23 de febrer al 10 de març de 2021.

L’acte es durà a terme a través de 4 ponències dirigides a la comunitat universitària del TecnoCampus i la població de Mataró, amb el següent ordre:

 

Conferència I. Salut i perspectiva de gènere: biaixos en salut i gènere.

Les ciències de la salut, com moltes altres ciències, són androcèntriques en els seus inicis, i les dones han estat invisibles, en aspectes biològics, psicològics, socials i mediambientals. És necessària la construcció d’una Ciència de la Diferència, per introduir la Perspectiva de gènere en la docència i l'assistència sanitària.

 • Data: dimarts 23 febrer de 12:15h a 13:15h.
 • Dirigida a: població jove i adulta.
 • Ponent: Dra. Carme Valls. Metgessa Endocrinòloga, Institut Català de la Salut (ICS). Directora del Programa Dona, Salut i Qualitat de Vida. CAPS.
 • INSCRIURE-M'HI!

 

Conferència II. Sexualitat i relacions afectives: sexe segur, empoderament, conductes sexuals de risc, alcohol i sexe.

Taller on es parlarà de sexualitat, però sobretot de l'afectivitat i com ens han ensenyat a viure-la, i tenir eines per trencar els mites que hi ha al voltant.

 • Data: dimecres 3 de març de 12:15h a 13:15h.
 • Dirigida a: estudiants, població jove.
 • Ponent: Sra. Minerva Coronas. Educadora Social. Fundació Àmbit prevenció.
 • INSCRIURE-M'HI!

 

Conferència III. Sexualitat madura.

 • Data: dijous 4 de març de 12:15h a 13:45h.
 • Conferència a càrrec de dues ponents, 45 minuts per ponent.
 • Dirigida a: personal treballador, població adulta.
 • INSCRIURE-M'HI!

Ponència I. Sexualitat madura: sexe i vida.

La sexualitat és una dimensió fonamental de l'ésser humà, on s'intercanvia i combina substrat neuroendocrí amb el psicològic i la biografia dels individus. Es manifesta de manera diferent segons les etapes vitals, malgrat tot es continua considerant que la sexualitat a la infantesa no existeix, la sexualitat a l'adolescència és explosiva i a l'edat madura inexistent, afortunadament les coses estan canviant i cada vegada està més interioritzat que la sexualitat a l'edat madura pot ser una sexualitat plena i molt satisfactòria.

 • Ponent: Dra. Francisca Molero Rodríguez. Metgessa i sexòloga clínica. Presidenta de la Federació espanyola de Societats de Sexologia. Directora de l'Institut Iberoamericà de Sexologia. Co-Directora de l'Institut de Sexologia de Barcelona.

Ponència II. Gaudir la sexualitat després de la menopausa/andropausa és possible!.

Hi ha sexualitat més enllà de la menopausa? És normal perdre el desig sexual? En aquesta xerrada, observarem per quins cicles vitals transitem, tant dones com homes, i com afecten en la nostra sexualitat. Ens centrarem, en la sexualitat a partir del climateri, de com la vivim i què podem fer per tal de reactivar el nostre desig.

 • Ponent: Sra. Roser Civit. Psicòloga. Especialitzada en Sexualitat i Parella.

 

Conferència IV. Carrera professional, Salut i Fertilitat.

 • Data: dimecres 10 de març de 12:15h a 13:45h.
 • Conferència a càrrec de dues ponents, 45 minuts per ponent.
 • Dirigida a: població jove i adulta.
 • INSCRIURE-M'HI!

Ponència I. Importància de la maternitat i paternitat en la Planificació de vida.

En la conferència “Maternitat i paternitat en la planificació de la vida” recorrerem una línia del temps imaginària on convidem a la reflexió sobre l’impacte que la maternitat i la paternitat tenen a la vida professional de les persones.

 • Ponent: Sra. Cristina Sánchez. Fundadora i Gerent de Juno Projects.

Ponència II. Abordatges de la Fertilitat en el segle XXI.

Es realitzarà una mirada integral de la fertilitat femenina i masculina. Aprofundint en la importància de l'autoconeixement de la nostra salut hormonal i reproductiva futura.

 • Ponent: Sra. Antonia González Fernández. Embriòloga, Divulgadora científica i CEO de Onêt

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres a través de l'Instagram @viucampusaludable o envia'ns un correu!