Mesures excepcionals a causa del COVID-19

Us informem que donades les darreres informacions i rebrots a causa del COVID-19, des del TecnoCampus es continua recomanant la realització de les pràctiques a través de teletreball, en tots aquells casos que sigui possible.

En cas que l’estudiant hagi de realitzar pràctiques presencials, cal que l’empresa accepti la declaració responsable de compliment de requisits per realitzar pràctiques presencials, que trobareu al realitzar la sol·licitud del conveni a través de la Borsa de Talent.

Us recordem que, si necessiteu paralitzar la pràctica, s’hauran de recuperar les hores abans de la data de finalització del conveni, o bé indicar-nos les hores totals reals que ha fet l’estudiant al llarg del període de pràctiques.

En cas que necessiteu donar de baixa el conveni, ens heu de fer arribar la diligencia de baixa emplenada; la podeu descarregar aquí,  a l’apartat "Com puc donar de baixa un conveni". Cal enviar-la per correu electrònic al Servei Universitat-Empresa.

Les baixes Sol·licitades al mes d'agost es tramitaran a partir del dia 31 d’agost. Si necessiteu tramitar la baixa a la Seguretat Social, ho podeu fer amb la data de finalització que figuri a la diligencia de baixa. 

Aprofitem per recordar-vos que els convenis del curs 2020-21 finalitzen el 15 de setembre. En cas de necessitar un nou conveni per al curs 2021-22, el podeu sol·licitar ja a través de la  Borsa de Talent, amb data d’inici a partir del 16 de setembre. Els nous convenis es tramitaran a partir de la primera setmana de setembre.

Us informem que el Servei Universitat-Empresa romandrà tancat al mes d’agost.

  

Fer pràctiques externes et pot servir de porta d'entrada al món laboral. Et permetrà posar en pràctica els coneixements teòrics, adquirir experiència i millorar habilitats i competències que has treballat al llarg del grau

A QUÈ ESPERES?

APUNTA'T-HI
PREGUNTES FREQÜENTS

 

ALUMNES DE L’ESCSET: Els estudiants poden començar les pràctiques quan hagin superat 30 ECTS del grau que estiguin cursant. Per tal que les pràctiques tinguin reconeixement acadèmic, l’estudiant ha de tenir aprovat el 50% dels ECTS totals del grau.


ALUMNES DE L’ESUPT: Els estudiants poden començar les pràctiques quan hagin superat 60 ECTS del grau. Per tal que les pràctiques tinguin reconeixement acadèmic, l’estudiant ha de tenir aprovat el 50% dels ECTS totals del grau.


ALUMNES DE L’ESCST: Les pràctiques les gestiona directament l’Escola Superior de Ciències de la Salut. Per a més informació contactar amb mromeu@tecnocampus.cat

 

 • Pràctiques curriculars: Són pràctiques que reconeixen ECTS. S’ha d’estar matriculat de l’assignatura de pràctiques.

 

 • Pràctiques extracurriculars: Són pràctiques que no reconeixen ECTS però que aporten experiència.

La dedicació dels estudiants que participin haurà de ser compatible amb els seus estudis. En període docent, habitualment, no es poden superar les 20 hores setmanals. La dedicació horària màxima al llarg del curs acadèmic depèn del grau que cursis.

ESUPT:

 • Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Mitjans Audiovisuals
 • Doble Titulació en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica 
  900 HORES PER CURS ACADÈMIC. 
   

ESCSET:

 • Grau en Turisme i Gestió del Lleure
 • Doble Titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Turisme i Gestió del Lleure
  PRÀCTIQUES  CURRICULARS: 500 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU. 
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC
 • Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació
 • Doble Titulació en ADE i Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 350 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU. 
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Grau en Logística i Negocis Marítims
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 550 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals
  PRÀCTIQUES CURRICULARS: 300 HORES AL LLARG DE TOT EL GRAU.
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.
 • Màster en Emprenedoria i Innovació
 • Postgrau en Social Media i Màrqueting Digital
 • Postgrau en Projectes Transmèdia
  PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS: MÀXIM 900 HORES PER CURS ACADÈMIC.

Les pràctiques a Tecnocampus no són remunerades obligatòriament, tot i que es recomana un ajut econòmic mínim de 5€ l’hora. En el cas dels estudis de l'Escola Superior Politècnica el preu orientatiu mínim és de 6 euros l’hora.

En el cas que les pràctiques siguin remunerades (en qualsevol estudi), l’empresa estableix directament amb l’estudiant la remuneració que percebrà en concepte d’ajut a l’estudi i fa el pagament directament a l’estudiant.

L’ajut té una retenció mínima d’IRPF del 2% i l’obligatorietat per l’empresa d’incloure als estudiants al Règim General de la Seguretat social.

Recordatori per pràctiques en estudis d’enginyeria: La remuneració no pot ser inferior a 6€/hora.

 

Registrar-se a l’aplicatiu de Borsa de Talent i penjar el currículum. Pots tenir més d’un CV penjat. Recorda! Si no et registres, no rebràs les notificacions sobre les noves ofertes que es corresponen amb el teu perfil!!

Apuntar-se a les ofertes: Adjuntar el currículum a les ofertes de les empreses que t’interessen i que encaixen amb el teu perfil.

Si has estat seleccionat: Quan s’ha arribat a un acord amb una empresa, s’ha d’omplir el formulari, que trobareu a l’aplicatiu, per tramitar el Conveni de Cooperació Educativa. En aquest document es recullen les condicions de l’estada en pràctiques.

Aprovació: En un termini màxim de 5 dies hàbils, en cas que el coordinador acadèmic aprovi la proposta, tant l’empresa com l’estudiant, rebrà el PDF del conveni per imprimir, signar i retornar signat a la universitat.

Lliurament a TecnoCampus: L’estudiant ha de recollir les còpies signades per l’empresa, signar-ho i retornar les còpies del conveni a TecnoCampus, on serà tramitat i signat. (L'estudiant és el responsable de portar el conveni per signar abans de començar la pràctica).

Recollida del conveni: Un cop el conveni estigui signat i tramitat per la universitat, l’estudiant rebrà un mail informant que ha de recollir al PIE els dos exemplars del conveni: un exemplar és per l’estudiant i l’altre s’ha de lliurar a l’empresa.

Un informem que el nostre termini de validació i tramitació de convenis és d'uns 5 dies hàbils, a partir de rebre la vostra proposta de conveni

Cap pràctica podrà començar abans de que rebeu el PDF amb la documentació. 

Pots sol·licitar convenis de pràctiques al llarg de tot el curs acadèmic, però en períodes vacacionals les dates límit son: 

CONVENIS CURS 2020-21: 

AGOST:

Data límit per fer les sol·licituds 18 de juliol (Convenis amb data d’inici entre el 26 de juliol i el 16 de setembre)

Tancament del servei: Agost

DATES CONVENIS CURS 2021-22: Es poden realitzar pràctiques entre el16/09/2021 i el 15/09/2022).

Les sol·licituts es podran fer a partir a l'agost i es validaran la primera quinzena de setembre.

 

NOTA: Recordem que cap estudiant pot començar pràctiques sense tenir el conveni de cooperació educativa aprovat per la universitat. En cap cas la universitat es farà responsable de les sol·licituds rebudes fora dels terminis establerts.

Informació complerta de convenis de cooperació educativa.

Preguntes freqüents

FAQS

 

 

REAL DECRET I NORMATIVA DE PRÀCTIQUES