Activitats i cursos

El CSIS treballa en tres línees principals:

Docència i Formació

Dona resposta a les necessitats docents i acadèmiques de l’Escola Superior en Ciències de la Salut i a la formació permanent tan de professionals de la salut com de qualsevol persona interessada a través dels cursos que ofereix.
La Simulació clínica ens proporciona un nou mètode d’aprenentatge i entrenament en la qual s’entrellacen coneixements, habilitats i valors humans. La Simulació, segons la definició del Center for Medical Simulation, és una situació o un escenari creat per permetre que les persones experimentin la representació d’una situació real amb la finalitat de practicar, aprendre, avaluar, provar o adquirir coneixements.

Metodologia i Avaluació

Actualment la simulació és una eina indispensable en el desenvolupament d’activitats encaminades en l’adquisició de competències.
Aquesta metodologia permet ampliar i substituir les experiències reals per experiències dirigides que reprodueixin els aspectes substancials d’una situació amb el màxim de realisme. Per aquest motiu, la simulació és bàsica per a un aprenentatge de qualitat i adquisició de competències.
Mitjançant l’Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada (ACOE), s’avalua a l’alumne per garantir l’adquisició de les competències establertes i treballar en els cursos següents aquelles que s’han de millorar.

Innovació i Recerca

Es desenvolupen projectes d’investigació amb l’objectiu de dissenyar i identificar nous mètodes educatius més avançats i eficaços centrats en la simulació amb pacients.