L'alimentació saludable és aquella que aporta a cada individu tots els aliments necessaris per cobrir les seves necessitats nutricionals, mantenir-se en un estat òptim de salut i permetent-li realitzar amb normalitat les seves activitats quotidianes. Seguir una alimentació equilibrada és clau per la nostra salut tant física, psíquica com emocional.

Podem considerar que una alimentació és saludable quan és:Alimentació Saludable.

De totes les dietes, la Dieta Mediterrània (patrimoni cultural de la Humanitat) és considerada com una de les dietes més saludables, gràcies al seu paper protector principalment en malalties cardiovasculars (cardiopaties, hipertensió), metabòliques (obesitat, diabetis, dislipèmies, etc.) i alguns tipus de càncer. A més, la Dieta Mediterrània compleix amb els 6 principis de sostenibilitat de la FAO.

  1. Més aliments d'origen vegetal
  2. Amb varietat
  3. Redueix el malbaratament
  4. Modera el consum de carn, tant vermella com blanca
  5. Aliments amb un estàndard certificat
  6. Menys productes rics en greix, sal i sucre

Aquests 6 principis redueixen l’impacte mediambiental, en un 25% menys d’emissió de gasos sense augmentar els costos en alimentació.

 

La guia alimentària “Petits canvis per menjar millor", de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (ASPCAT), és una nova eina per identificar aspectes claus de la nostra alimentació. Ens ajuda a fer petites modificacions en la nostra dieta per millorar substancialment la qualitat i la sostenibilitat de la nostra alimentació.Per altra banda, el plat Harvard és una eina per garantir una alimentació equilibrada i saludable.

En els següents desplegables trobaràs més informació sobre els recursos mencionats:

La guia alimentària” Petits canvis per menjar millor", de l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (ASPCAT), es resumeix:

Petits canvis per menjar millor.

Font: Generalitat de Catalunya, ASPCAT (2018). Petits Canvis per Menjar Millor. Recuperat el 15 d’octubre de 2020 de Canal Salut website: https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/

El Plat Harvard és una eina per seguir les recomanacions d'equilibri a l'estructura d'un àpat, amb l'objectiu d'orientar a la ciutadania sobre els aliments que es recomana consumir i també sobre les proporcions.

Plat Harvard.

Font: elaboració pròpia a partir de Canal Salut website: https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/