Tindrà lloc a partir d’aquesta setmana i la durà a terme l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), una entitat pública reconeguda internacionalment la missió de la qual és garantir la qualitat de l’educació superior a Catalunya.

Els dies 3, 8 i 9 de novembre, el TecnoCampus rebrà, de forma virtual, la visita del Comitè d’Avaluació Extern d’AQU-Catalunya per a la certificació de la implantació del sistema marc de garantia interna de la qualitat (SGIQ ) de la Fundació TecnoCampus. En aquest enllaç podeu consultar el programa de la visita. L’objectiu de l’avaluació per a la certificació del SGIQ és comprovar que el sistema està implantat i desplegat en el centre responsable de la impartició de les titulacions sota l’abast del SGIQ, i que és adequat per a l’assegurament de la seva qualitat.

La certificació del SGIQ evidencia que el centre docent té assegurat el funcionament adequat de, com a mínim, els mecanismes d’actuació que formen part dels processos de verificació, seguiment, modificació i acreditació de títols que asseguren la seva millora continua.

Com a conseqüència de l’actual crisi sanitària, la visita no pot incorporar la sessió d’audiència oberta i pública. Per això, i en substitució, s’ha articulat el correu electrònic certificacio@aqu.cat per si alguna persona vol fer aportacions relacionades amb aquest sistema marc. En el missatge s’haurà d’indicar el nom i cognoms i la vostra vinculació amb TecnoCampus. AQU farà arribar la vostra aportació directament al Comitè d’Avaluació.


Anterior

La fundació BCN FP i el TecnoCampus treballaran plegats per potenciar els estudis industrials

Següent

"Bloc Cooperatiu" neix amb el suport d’investigadors del TecnoCampus