Reclamació de qualificació d'acta UPF

 
Finalitat

Revisar la nota o qualificació final d'un examen o avaluació que apareix a l'acta definitiva o expedient acadèmic, un cop s'han esgotat totes les opcions de revisió establertes prèviament.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant del TecnoCampus que hagi esgotat totes les vies prèvies de revisió de l'examen o avaluació

On adreçar-se

Online: e-Secretaria (Reclamació de qualificacions d'acta)

Documentació que cal aportar

Obligatòria: Instància específica adreçada al Director del Centre

Termini per sol·licitar-ho

5 dies naturals a comptar des de la data de tancament de les actes

.Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria de la resolució de la Comissió/Tribunal i rectificació de la qualificació si s'escau

Temps de resposta

5 dies naturals a comptar des de la data màxima del termini de sol.licitud

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

*Normativa acadèmica dels ensenyaments de Grau. (art. 12.3)
*Calendari acadèmic on es recullen les dates oficials de tancament de les actes definitives