Reclamació de qualificació d'acta

 
Finalitat

Revisar la nota o qualificació final d'un examen o avaluació que apareix a l'acta definitiva o expedient acadèmic.

MOLT IMPORTANT: Es recomena que l'estudiant hagi fet la revisió d'examen corresponent. 

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant del TecnoCampus que hagi esgotat totes les vies prèvies de revisió de l'examen o avaluació

On adreçar-se

Online: e-Secretaria (Reclamació de qualificacions d'acta)

Documentació que cal aportar

Obligatòria: Instància específica adreçada al Director del Centre: català/castellà

Termini per sol·licitar-ho

Consulta aquí el calendari de tràmits acadèmics

.Resposta que obtindrà

Notificació a través de l'e-Secretaria de la resolució de la Comissió/Tribunal i rectificació de la qualificació si s'escau

Temps de resposta

5 dies naturals a comptar des de la data màxima del termini de sol.licitud

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

*Normativa acadèmica dels ensenyaments de Grau. (art. 12.3)
*Calendari acadèmic on es recullen les dates oficials de tancament de les actes definitives