Tramitació del títol UPF

 
Finalitat

Obtenir el títol oficial dels estudis de grau/màster del TecnoCampus.

Quan es pot sol·licitar?

Podràs realitzar l'autosol·licitud del títol un cop totes les assignatures contemplades al pla d’estudis del grau/màster estiguin avaluades i aprovades. El teu expedient acadèmic ha d'estar en estat: tancat en disposició de títol.  

Si ja tens superats tots els crèdits del teu pla d’estudis i l’expedient (una vegada tancades les actes del període actual) continua obert, posa’t en contacte amb nosaltres a través de l'e-Secretaria > Sol·licitud genèrica de tràmits acadèmics.

Procediment de sol·licitud

En  cas d’incidències pots presentar una instància a través de l'e-Secretaria > Incidències en l'autosol·licitud del títol, donant el màxim detall de la mateixa, sent recomanable adjuntar també, si és possible, captures de pantalla del missatge que apareix, per tal d’ajudar-nos a resoldre-la el més aviat possible.

Documentació que cal adjuntar

La documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud online en format PDF:

  • Fotocòpia del DNI vigent (les dues cares) o del passaport vigent en cas d'estrangers.
  • Còpia del correu electrònic rebut una vegada has respost l'enquesta dels teus estudis.
Accedeix a l'enquesta dels teus estudis:

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

Grau en Logística i Negocis Marítims

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals

Grau en Turisme i Gestió del Lleure

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Infermeria

Grau en Fisioteràpia

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Mitjans Audiovisuals

Grau en Disseny i Producció de Videojocs

Grau en Enginyeria d'Organització Industrial

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació

Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l´Envelliment

Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims

-Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva


Termini per sol·licitar-ho

En qualsevol moment i una vegada finalitzat els estudis.

Cost

Segons el decret de taxes vigent de la Generalitat de Catalunya. El pagament es realitzarà mitjançant targeta bancària en el moment de l’autosol·licitud.

Si gaudeixes d'algun tipus de gratuïtat o de descompte i no el visualitzes a l'hora de fer l'autosol·licitud, com per exemple el de família nombrosa, hauràs de sol·licitar la modificació a través de l'e-Secretaria > Incidències en l'autosol·licitud del títol, indicant quin és el descompte al que tens dret, adjuntant el document acreditatiu d’aquest (per exemple, en el cas de família nombrosa seria el carnet de família nombrosa vigent). Una vegada resolta la incidència podràs tornar a l’autosol·licitud per finalitzar el tràmit amb el pagament o iniciar-ho novament segons sigui el cas.

Resposta que obtindrà

Podràs comprovar si la teva sol·licitud ha estat validada perquè a l’autosol·licitud del títol ja podràs consultar i imprimir el resguard de sol·licitud. Si necessites aquest resguard firmat, hauràs de sol·licitar-ho a través de l'e-Secretaria  > Sol·licitud de signatura resguard pagament títol. Quan facis aquesta sol·licitud si necessites l’original ens ho has d’indicar a la instància, en cas contrari t’adjuntarem el resguard de sol·licitud del títol amb firma digital, vàlida per lliurar-ho electrònicament.

Quan el títol oficial arribi al Servei de Gestió Acadèmica, t’enviarem un correu electrònic amb les indicacions de recollida. 

Temps de resposta
  • Validació del títol: una setmana des de la data de pagament de la taxa.
  • Sol·licitud de firma del resguard: una setmana des de la data de sol·licitud.

En períodes de matrícula aquests terminis es podran veure afectats.

  • Títol oficial: 2 anys aproximadament des de la data de validació.
Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Normativa acadèmica dels ensenyaments de Grau

Preus (Consulta les taxes)