Finalitat

Obtenir el títol oficial dels estudis de grau/màster del TecnoCampus.

Qui ho pot sol·licitar?

Un cop avaluades i aprovades totes les assignatures contemplades al pla d’estudis del grau, l'expedient es trobarà tancat i amb disposició del títol i l'estudiant podrà tramitar el títol.

Procediment de sol·licitud

  • Estudiants de GRAU i MÀSTER UNIVERSITARI: Online Autosol·licitud de títol (opció del menú "Sol·licita el teu títol")
  • Estudiants de DOBLE TITULACIÓ: Online: e-Secretaria (Tràmit: Sol.licitud de títol)

Documentació que cal adjuntar

La documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud online.

  • Estudiants de GRAU i MÀSTER UNIVERSITARI: Fotocòpia del DNI vigent o el passaport en cas d'estrangers i comprovant d'haver respost l'enquesta dels teus estudis. Els documents han de ser en format .pdf.
  • Estudiants de DOBLE TITULACIÓ: Fotocòpia del DNI vigent, comprovant d'haver respost l'enquesta dels teus estudis (una enquesta per cada titulació) i Instància de sol·licitud de títol (degudament emplenada i signada). Els documents han de ser en format .pdf.

Accedeix a l'enquesta dels teus estudis:

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

Grau en Logística i Negocis Marítims

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals

Grau en Turisme i Gestió del Lleure

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Grau en Infermeria

Grau en Fisioteràpia

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Mitjans Audiovisuals

Grau en Disseny i Producció de Videojocs

Grau en Enginyeria d'Organització Industrial

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació

Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l´Envelliment

Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims

-Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació Fisicoesportiva


Termini per sol·licitar-ho

En qualsevol moment.

Cost

Segons el decret de taxes vigent de la Generalitat de Catalunya. En cas de tenir dret a algun descompte, cal adjuntar també el document vigent que acredita aquest dret. 

Resposta que obtindrà

Rebràs el resguard del títol. El resguard del títol que s'obté mitjançant el servei d'autosol·licitud no té la signatura de la Cap de Gestió Acadèmica, per tant, els estudiants de Grau i Màster Universitari que vulguin obtenir un exemplar signat, han de sol·licitar-ho a través de l'e-Secretaria > Sol·licitud de signatura resguard pagament títol. 

Quan el títol oficial arribi al Servei de Gestió Acadèmica, podràs passar a recollir-lo. 

Temps de resposta

- Resguard del títol: una setmana des de la data de pagament de la taxa

- En període de matrícula aquest termini es podrà veure afectat.

- Títol oficial: 2 anys aproximadament.

Responsable

Servei de Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

No disponible