Finalitat

Revisar la nota o qualificació final d'un examen o avaluació que apareix a l'acta definitiva o expedient acadèmic, un cop s'han esgotat totes les opcions de revisió establertes prèviament.

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol estudiant del TecnoCampus que hagi esgotat totes les vies prèvies de revisió de l'exàmen o avaluació.

Documentació que cal aportar

Obligatòria:

Instància específica adreçada al Director del Centre.

Termini per sol·licitar-ho

5 dies naturals a comptar des de la publicació de les actes definitives

Resposta que obtindrà

Informe de la comissió/tribunal i rectificació de la nota si s'escau.

Temps de resposta

5 dies naturals a comptar des de la data d'entrada de la sol•licitud

Responsable

Secretàries de centre i Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

*Normativa acadèmica dels ensenyaments de Grau. (art. 12.3)
*Calendari acadèmic on es recullen les dates oficials de tancament de les actes definitives.

On adreçar-se

Sol·licitud presencial al Punt d'informació a l'Estudiant