Funcions

La Fundació té les següents funcions, segons estableixen els seus estatuts:

• El desenvolupament d’estudis d’educació superior, amb una oferta adaptada a les necessitats del territori i compromesa amb un model educatiu centrat en els pilars de la professionalització, l’emprenedoria i la internacionalització.

• L’ostentació i execució de la titularitat dels centres universitaris que calgui, en cada moment, per la programació de l’oferta universitària i seguint l’ordenació legal en aquesta matèria (TecnoCampus Centre Universitari).

• El desenvolupament d’un projecte formatiu accessible a tots els sectors socials que faciliti l’accés a una educació superior de qualitat al màxim nombre de ciutadans.

• L’activitat docent, entesa de forma àmplia com una formació al llarg de la vida sota el paraigües de la formació permanent.

• La recerca com activitat acadèmica centrada en la generació de coneixement amb especial èmfasi en la recerca aplicada i la transferència de coneixement.

• La divulgació i el foment de la ciència i la tècnica especialment en els tres àmbits principals d’actuació de la Fundació: i) estudis politècnics i d’enginyeria, ii) estudis d’empresa i ciències socials, iii) estudis de ciències de la salut i benestar.

• El suport i foment de l’emprenedoria i el suport a l’activitat emprenedora mitjançant serveis que facilitin la creació de noves empreses i el creixement d’empreses ja existents.

• La gestió del Parc TecnoCampus, propietat de l’Ajuntament de Mataró (a través de l’entitat pública empresarial local Parc TecnoCampus Mataró-Maresme), mitjançant un contracte de gestió entre la Fundació i l’esmentada EPEL Parc TecnoCampus.

• La participació, de forma general, en tota aquella activitat a l’abast que incideixi en la competitivitat empresarial, el desenvolupament industrial, l’educació, la internacionalització i el creixement del teixit productiu del territori.