L’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa (ESCSE) va iniciar les seves activitats el curs 1994-95, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). El fet que l’ESCSE estigui adscrita a la UPF vol dir que els títols oficials són expedits per aquesta Universitat i que la normativa acadèmica que regeix els estudis de l’ESCSE és, també, la mateixa que aquesta Universitat. És per a l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa un orgull aquesta dependència, perquè la UPF és una de les universitats més prestigioses de l’Estat Espanyol i, en alguns àmbits, com ara el dels estudis d’Economia i Empresa, de les més prestigioses a nivell internacional.

L’any 2009, l’ESCSE es va integrar en el Parc Científic i de la Innovació Tecnocampus conjuntament amb l’altre centre universitari que hi havia a la ciutat de Mataró, l’Escola Universitària Politècnica (EUPMt), adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya. El curs 2010-11 es va crear l’Escola Superior de Ciències de la Salut, també integrada al Tecnocampus i adscrita a la UPF. Avui, els tres centres, conjuntament amb l’Àrea d’Empresa, constitueixen un dels models universitaris més moderns i amb més projecció de Catalunya. El seu fort paper territorial, de compromís amb l’entorn social i econòmic, es compensa amb una clara vocació internacional, tal com correspon a la “universalitat” de la institució universitària.
 
L’edifici on s’ubica el Tecnocampus està pensat i dissenyat per a estudis universitaris i conté totes les infraestructures necessàries per a dur a terme una activitat universitària de qualitat en les seves múltiples facetes. Al Tecnocampus s’hi pot compartir vida universitària amb una comunitat diversa, multidisciplinar, i això enriqueix sens dubte l’etapa de formació superior universitària dels nostres estudiants. El campus disposa de múltiples serveis, transversals a tots els centres i titulacions, com ara la Biblioteca-CRAI, la Unitat d’Atenció a la Comunitat Universitària (UACU), el servei d’Internacionalització, el de Pràctiques i Inserció Laboral, la Unitat Tecnodidàctica o l’InnoLab (laboratori d’innovació i de preincubació de projectes empresarials).

A l’ESCSE s’imparteixen els Graus d’Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, el Grau de Turisme i Gestió del Lleure, el Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals, el Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació i altres programes per a postgraduats de caràcter no oficial. A més a més, a l’ESCSE s’imparteixen  dobles titulacions de Grau, la d’AdE/ Turisme i la d’AdE/Màrqueting. Aquests programes formatius han assolit un gran nivell d’acceptació, ja que permeten obtenir dos títols oficials de Grau en només cinc anys.
 
A l’ESCSE hem procurat que la nostra oferta tingui un segell propi, singular i diferenciador, i ho hem fet posant èmfasi en la implicació amb les empreses, en les relacions internacionals i en l’emprenedoria i la innovació, que si bé des de fa temps han estat trets distintius de l’ESCSE, amb la integració en el Parc Tecnocampus s’han vist consolidades i potenciades adquirint més protagonisme i visibilitat en el desenvolupament curricular dels estudiants. Un altre aspecte a destacar és el caràcter altament professionalitzador que volem donar als nostres titulats i titulades. És per això que hem adoptat la “metodologia del cas” com a mètode docent, així com les pràctiques obligatòries i la presència de professionals a les aules com a elements determinants perquè l’estudiant vagi coneixent les realitats empresarials y del sector turístic, sempre dinàmiques i canviants.

L’ESCSE compta amb una llarga llista d’empreses que, ja sigui a través de pràctiques, inserció laboral, atorgament de beques o assessorament, han prestat la seva col·laboració incondicional a l’Escola des dels seus inicis; i també compta amb una extensa relació d’universitats i centres universitaris estrangers amb els quals es mantenen relacions per facilitar i garantir que els estudiants que ho desitgin puguin fer-hi estades amb reconeixement acadèmic. Finalment, el fet que l’Escola estigui inserida en un Parc Científic i de la Innovació, facilita la formació de persones emprenedores, capaces de donar resposta als nous reptes que una nostra societat com la nostra, immersa en una important crisi de model productiu, necessita afrontar a curt termini.

D’altra banda, cal remarcar que l’ESCSE continua ferma en els seus compromisos i responsabilitats envers l’entorn social, atenta als requeriments que la societat espera d’un centre universitari fortament implicat en el territori. Un dels objectius de l’ESCSE, compartit amb l’entitat titular, és que l’Escola no sigui socialment discriminatòria, i és per això que ja des dels seus inicis ha cercat la implicació d’empreses i institucions per a crear una bossa de beques per ajudar els estudiants a finançar els seus estudis, i també, s’ha compromès a participar d’una manera activa en totes les qüestions que afecten i preocupen una societat com la nostra per tal de fer-la més justa, sostenible i igualitària.

Josep Ma Raya
Director