PRESENTACIÓ

English version

 • Nom: Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims
 • Càrrega lectiva: 60 ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Horari: Divendres de 15 a 21h i dissabtes de 8 a 14h *
 • Titulació: Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims, títol expedit per la Universitat Pompeu Fabra
 • Preu: 7.313,40€ + 200€ de taxes (preu aproximat pendent d’aprovació pel decret de la Generalitat que estableix els preus dels serveis acadèmics de les universitats públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic)
 • Propera edició: D’octubre de 2021 a juliol de 2022
 • Places: 30
 • Idiomes: Castellà (50%) i anglès (50%)

* En cas que la docència presencial dels màsters i postgraus del TecnoCampus quedi afectada per mesures derivades de l'emergència sanitària provocada per la COVID-19 s'establiran mesures, perquè els estudiants que no puguin accedir al TecnoCampus, puguin seguir la docència en modalitat no presencial i/o amb eines de streaming

El Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims de l’Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa del TecnoCampus ha obtingut l’any 2018 la verificació favorable per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU). La verificació és la valoració favorable del pla d'estudis per part de les agències avaluadores oficials.

Amb aquest reconeixement, els títols de l’escola garanteixen la qualitat docent seguint l’estàndard que l’Agència estableix per a totes les universitats.

Com a professional de la logística, estàs preparat per assumir les noves necessitats de la indústria en l’economia global?

En un món eminentment globalitzat com l’actual, les estratègies d’intercanvi de mercaderies adquireixen dia rere dia més i més volum. Per tant, la logística juga un paper central en les empreses com a factor tant de millora competitiva en el mercat com de flexibilitat de les prestacions ofertes. És tanta la seva importància que la UE va presentar l’any 2015 el seu Pla d’acció logística, on es plantegen les directrius a partir de les quals ha d’evolucionar aquesta disciplina.

L’activitat empresarial actual depèn cada vegada més de la logística, que representa per a Europa més de 10 milions de llocs de treball i prop del 14% del PIB. A escala mundial, el valor del sector logístic ascendeix a 5,4 bilions d’euros, que equival a un 13,8% del PIB mundial. Com a mitjana, la logística suposa entre el 10% i el 15% del cost final d’un producte acabat. En aquest sentit, es preveu que les activitats logístiques augmentaran en un 25,5% la pròxima dècada, fet que donarà lloc a una forta demanda de treballadors qualificats.

Les empreses necessiten experts que sàpiguen operar des les noves tendències del sector en aspectes com el disseny i la gestió de cadenes de subministrament complexes, l’establiment de relacions de comakership (associacions per a l’ampliació de les relacions entre proveïdor i comprador), la sostenibilitat mediambiental, la gestió de la logística inversa, la incorporació de noves tecnologies als processos logístics, el desenvolupament de serveis i solucions integrals per al comerç, i l’establiment d’estratègies de deslocalització i relocalització productiva, entre altres.

Actualment la competència no es produeix entre empreses sinó entre les cadenes logístiques de cada empresa, fet que, en paral·lel al desembarcament de grans empreses  l’estratègia principal de les quals és precisament la distribució de les mercaderies davant un client cada vegada més exigent i dependent, dona lloc a una necessitat d’especialistes altament formats en la gestió de la cadena logística en un pla executiu. El màster que aquí es presenta pretén formar aquests especialistes. D’una banda, aquest màster permetrà que els nostres graduats universitaris en Logística i Negocis Marítims puguin continuar la formació acadèmica aprofundint coneixements dins el sector, i d’altra banda, per a altres professionals universitaris no familiaritzats amb el món logístic serà una oportunitat d’adquirir o actualitzar els fonaments pràctics de la logística actual.

 

Dr. Jesús E. Martínez Marín

Director del Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims

Si vols accedir a la sessió informativa d'aquest estudi que hem celebrat recentment, fes clic:

 

ORGANITZACIÓ I ESTRUCTURA

 • El Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims és un màster que representarà una referència en el territori. L’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus té entitats col·laboradores de prestigi com el Port de Barcelona, l’Escola Europea – Intermodal Transport, Bytemaster i l’Associació de Transitaris Internacionals de Barcelona (ATEIA-OLTRA), i és membre activa del Barcelona Clúster Nàutic i l’International Propeller Club of the United States de Barcelona.

El màster té un total de 60 ECTS i es compon de 44 ECTS de matèries obligatòries, 6 ECTS de matèries optatives, 4 ECTS de pràctiques externes i 6 ECTS de treball de fi de màster.

 

 

TITULACIÓ

Aquest màster està verificat com a màster oficial de la Universitat Pompeu Fabra.

ACCÉS AL DOCTORAT

El Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims dona accés a programes de doctorat, ja que es tracta d’un màster d’investigació de 60 ECTS.

A QUI VA DIRIGIT?

El màster està dirigit a professionals de la logística: director de logística, director de  cadena de subministrament, responsable d’operacions logístiques, operatiu transitari, director comercial, key account manager (KAM), inside sales, sales executive, operatiu de tràfic internacional, gerent de plataformes logístiques, director d’operacions i supply chain manager, així com a directius d’empreses de transport terrestre, responsables de departaments d’empreses marítimes i portuàries i altres professionals relacionats o vinculats amb el sector.

Així mateix, va dirigit als graduats en Logística i Negocis Marítims i altres estudis relacionats amb aquest àmbit.

Aquest màster també té un paper fonamental en la formació d’investigadors i/o docents interessats a realitzar el doctorat o incorporar-se a equips d’investigació en el camp de la logística, la cadena de subministrament i els negocis marítims.

Per què realitzar aquest màster?

 • El fet d’haver estat pioners en la realització d’un grau oficial en Logística i Negocis Marítims ens permet oferir un màster únic en el seu contingut, atesa la profunditat assolida en els estudis de grau, i això representa una proposta de major nivell, tant acadèmic com professional, cap a un perfil més executiu i gerencial.

 • Hem aconseguit el 100% d’inserció laboral en la primera promoció del nostre grau universitari.

 • Tenim un profund coneixement de les necessitats formatives dels professionals del sector gràcies a l’estreta relació amb empreses, associacions i institucions d’aquest.

 • Hem establert convenis de col·laboració amb els principals agents, com associacions empresarials i institucions del sector logístic, la cadena de subministrament i els negocis marítims.

 • Oferim la possibilitat de realitzar pràctiques remunerades en alguna de les empreses i institucions amb les quals tenim convenis de col·laboració a través de la nostra Borsa de Talent.

COMPETÈNCIES

Quines competències es desenvolupen en el màster?

Quan acabin el màster els estudiants seran capaços de:

 •  Mostrar un enfocament analític en temes vinculats al negoci marítim, la logística i la cadena de subministrament, i en l’aplicació d’idees innovadores en aquests àmbits.

 • Aplicar eines i metodologies que faciliten el pensament creatiu i innovador en les situacions quotidianes lligades a l’entorn de la cadena de subministrament, la logística i els negocis marítims.

 • Planificar l’anàlisi en els entorns de negoci, locals i globals, amb la finalitat d’anticipar-se a les noves oportunitats de mercat susceptibles de ser transformades en productes comercials.

 • Gestionar estratègicament els processos d’innovació empresarial en la cadena de subministrament i el negoci marítim, des del diagnòstic fins a la seva aplicació, sent capaços d’alinear recursos, capacitats i habilitats per posar-los en pràctica.

 • Moure’s i prendre decisions en l’entorn de la logística 4.0, amb la utilització d’eines actuals com el big data, el blockchain i l’entorn digital de la indústria.

 • Dissenyar i posar en marxa sistemes logístics, valorant les diferents alternatives possibles i les restriccions tècniques i de recursos, i tenint en compte la direcció i gestió coordinada al llarg de la cadena de subministrament.
 • Avaluar el rendiment de tot el sistema logístic, tenint en compte el compliment o no dels objectius de qualitat, el cost i el servei planificats per tal de detectar i prioritzar àrees de millora.

SORTIDES PROFESSIONALS

Com a resum de tot el mencionat anteriorment, les sortides professionals a les quals poden aspirar els titulats en el màster són les següents:

 • Director/planificador de compres
 • Director/planificador de distribució
 • Gerent de logística
 • Gestor de compres
 • Estratega de cadenes de subministrament
 • Planificador/responsable de producció
 • Planificador/director/gestor de transport internacional
 • Implantador/desenvolupador de software
 • Director/gerent de la cadena de subministrament
 • Director de projectes de logística
 • Consultor en logística i gestió de la cadena de subministrament
 • Director d’empreses transitàries (freight forwarder)
 • Director de logística internacional
 • Director de import-export
 • Responsable d’expansió internacional
 • Expert en la gestió i explotació de terminals portuàries
 • Expert en la gestió d’empreses marítimes
 • Professional especialitzat en seguretat i protecció maritimoportuària

Organitza

Títol Oficial de la

AMB LA COL·LABORACIÓ DE: