SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT

L'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa TecnoCampus disposa d'un sistema de garantia interna de la qualitat des de l'any 2011. Atès que a TecnoCampus hi ha 3 escoles que comparteixen molts dels seus processos, el SGIQ es defineix en 2 àmbits: el SGIQ-Marc (recull els processos comuns a les 3 escoles) i el SGIQ-Escola (amb els processos específics de l'ESCSET). En aquest apartat es mostraran ambdós àmbits.

Documentació del SGIQ-Marc :

Documentació del SGIQ-ESCSET :

 

INFORMES D'ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals:  Autoinforme (2018)  document en català      Resolució (2019)  document en castellà

Grau en Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació:  Autoinforme (2016)  document en català     Resolució (2016)  document en castellà

Grau en Turisme i Gestió del Lleure: Autoinforme (2016)  document en català     Resolució (2016)  document en castellà

Grau en Logística i Negocis Marítims:  Autoinforme (2019)  document en català   Resolució (2021)  document en castellà

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació:  Autoinforme (2019)  document en català    Resolució (2021)  document en castellà

 

DADES I INDICADORS DELS ESTUDIS

Graus:

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació - docència en anglès

Turisme i Gestió del Lleure

Doble titulació en Administració d’Empreses i GI i Turisme i GLL

Doble titulació en Administració d'Empreses i GI i Màrqueting i CD

Màrqueting i Comunitats Digitals

Logística i Negocis Marítims

Màsters: 

Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació

Màster Universitari en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims

 

MEMÒRIES ANUALS

Memòria del curs acadèmic 2019-2020  document en català

Memòria del curs acadèmic 2018-2019  document en català

Memòria del curs acadèmic 2017-2018  document en català

Memòria del curs acadèmic 2016-2017  document en català

Memòria del curs acadèmic 2015-2016  document en català

Memòria del curs acadèmic 2014-2015  document en català

Memòria del curs acadèmic 2013-2014  document en català

Memòria del curs acadèmic 2012-2013  document en català

Memòria del curs acadèmic 2011-2012  document en català

Memòria del curs acadèmic 2010-2011  document en català

Memòria del curs acadèmic 2009-2010  document en català

 

ACCÉS A APLICACIONS INFORMÀTIQUES I SISTEMES DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ (NOMÉS PER A USUARIS AUTORITZATS)

Accés al sistema de gestió documental del SGIQ

Accés al sistema de gestió de la informació

Accés a l'aplicació de realització d'informes

Accés a l'aplicació de plans docents

Accés a la Intranet del personal

Accés a informes d'enquestes docents

Accés a Helpdesk

 

INSERCIÓ LABORAL DELS ESTUDIS

Estudis AQU de la inserció laboral dels titulats en Ciències Empresarials :    edició 2014     edició 2017     edició 2020    documents en català

Estudis AQU de la inserció laboral dels titulats en Turisme :    edició 2014    edició 2017     edició 2020    documents en català

Estudis AQU de la inserció laboral dels titulats en Màrqueting :    edició 2020    documents en català