Missió

Contribuir al creixement econòmica i social del territori vinculat a Mataró i al Maresme, a través d'un model integral de generació de coneixement, formació, empresa i innovació. Per aconseguir-ho, s'assumeixen dos tipus objectius centrals:

 • Consolidar una oferta d'educació superior altament professionalitzadora i compromesa amb el desenvolupament de les persones que formen la comunitat TecnoCampus.
 • Gestionar un parc tecnològic i emprenedor que ajudi a millorar la competitivitat de les empreses, la innovació i la internacionalització, alhora que esdevingui un vincle de relació entre la universitat i l'empresa. 
Visió

Ser un model de referència en l'àmbit nacional i internacional en la interrelació entre la universitat i l'empresa. Fer-ho a través d'una experiència educativa de qualitat connectada al món empresarial, consolidant així el TecnoCampus com a instrument de transformació i desenvolupament econòmic i social del territori vinculat a Mataró i al Maresme.

Valors
 • Rigor

  Aposta per la qualitat, el rigor i la professionalitat en docència, emprenedoria i serveis a empresas, per tal d'esdevenir un model de referència.

 • Proximitat

  Consolidació com a motor econòmic i d'impacte social amb el compromís de donar resposta als reptes que es plantegen, posicionant els estudiants i usuaris com a centre de l'activitat acadèmica i professional per establir un model de relació proper i de confiança.

 • Compromís social

  Compromís com a Fundació de contribuir activament a la millora econòmica i social, a través d’una gestió basada en l’ètica, l’equitat, la sostenibilitat i la realització d’accions i iniciatives que suposin un impacte rellevant per al progrés social.

 • Transparència

  Reconeixement com a entitat amb capacitat organitzativa pròpia i compromesa amb les institucions i el rigor en l’acompliment dels objectius fixats, així com en la revisió dels resultats obtinguts.

 • Innovació i emprenedoria

  Capacitat d’adaptació a un entorn dinàmic i competitiu amb l’objectiu de situar-se com a institució referent gràcies al talent i la creativitat.

 • Comunitat TecnoCampus

  Responsabilitat de la Fundació de formar persones i professionals que constitueixin una comunitat cohesionada en un marc d’igualtat, equitat de gènere, flexibilitat i transversalitat que asseguri la generació d’oportunitats i la transmissió dels propis valors, així com també de promoció d’estils de vida saludables per als membres de la comunitat universitària.