Professionalització

El model educatiu dels estudis de grau i de postgrau del Tecnocampus es basa en el pilar de la professionalització. Per aquests motiu, totes les titulacions que s’hi imparteixen estan lligades a una professió i tenen per objectiu final la inserció laboral de qualitat.

En aquest sentit totes les titulacions tenen un consell de grau format per empreses rellevants del sector que treballa en la constant adaptació del pla d’estudis a les necessitats del mercat. Val a dir que el model Tecnocampus (suma d’un campus i un parc empresarial amb prop de 100 empreses) facilita un ampli ventall de pràctiques i oportunitats d’inserció.

Internacionalització

El segon pilar bàsic del model es la internacionalizació, que busca que els titulats siguin professionals competents en un món global. La internacionalizació es du a terme a partir d'elements com: i) Programa d'ensenyament d'idiomes amb oferta en anglès, alemany properament xinès i rus ii) el programa de mobilitat  internacional ERASMUS iii) l'oferta de doble grau internacional en alguns dels estudis i la xarxa d'universitats internacionals iv) laès pràctiques internacionals amb programes com IAESTE i beques internacionals.

L'Oficina de Carreres Professionals i Relacions Internacionals es la responsable de fer possible que tots els estudiants (actuals i graduats) tinguin les màximes facilitats per iniciar la carrera d'acord amb els seus estudis i per optar a viure una experiència internacional.
 

Emprenedoria

El tercer pilar del model es l’emprenedoria, per poder sumar i crear talent emprenedor. Les competències en emprenedoria són un dels eixos característics d’un campus on conflueixen graduats en empresa, tecnologia i salut. Un fet únic al país.

El model emprenedor descansa en les competències emprenedores que es donen en tots els graus del centres universitari en base a assignatures troncals. Es complementa de forma optativa amb tallers i programes d’intensificació com Innoemprèn Universitari, adreçat a estudiants del campus, o el Weekend challenge.

A més, el campus disposa d’un espai gratuït de preincubadadora d’iniciatives empresarials exclusiu per als estudiants. Els estudiants que un cop graduats volen iniciar una carrera com emprenedors tenen accés a la incubadora del Tecnocampus.
 

Campus Virtual

Aquest model educatiu queda complementat amb un ús intensiu de la Xarxa i el Campus Virtual, a partir dels serveis que ofereix la Digital Factory. Alguns dels graus son semipresencials (blended) i permeten concentrar l’esforç presencial en classes magistrals i activitats pràctiques i en laboratoris.
 

Seguiment personal i tutories actives

Un dels actius que el Tecnocampus posa en valor en el seu enfocament pedagògic és el del tracte proper amb els estudiants. Es persegueix amb això guiar l’estudiant especialment en el primer curs i minimitzar així la taxa d’abandonament. Aquest enfocament és possible gràcies a la dimensió del campus, que permet un tracte proper.

De forma regulada tots els estudiants que inicien estudis tenen un tutor assignat durant tota la carrera en el Pla de Tutories Tecnocampus, que ajuda a tenir en tot moment una referència per assolir el màxim rendiment en els estudis i la inserció laboral posterior.