Internacionalització

El segon pilar bàsic del model es la internacionalizació, que busca que els titulats siguin professionals competents en un món global. La internacionalizació es du a terme a partir d'elements com: i) Programa d'ensenyament d'idiomes amb oferta en anglès, alemany properament xinès i rus ii) el programa de mobilitat  internacional ERASMUS iii) l'oferta de doble grau internacional en alguns dels estudis i la xarxa d'universitats internacionals iv) laès pràctiques internacionals amb programes com IAESTE i beques internacionals.

L'Oficina de Carreres Professionals y Relacions Internacionals es la responsable de fer possible que tots elsestudiants (actuals i graduats) tinguin les màximes facilitats per iniciar la carrera d'acord amb els seus estudis i i per optar per una experiència internacional.