Model educatiu universitari

El model educatiu dels estudis de grau i de postgrau del Tecnocampus es basa en el pilar de la professionalització. Per aquests motiu, totes les titulacions que s’hi imparteixen estan lligades a una professió i tenen per objectiu final la inserció laboral de qualitat.

En aquest sentit totes les titulacions tenen un consell de grau format per empreses rellevants del sector que treballa en la constant adaptació del pla d’estudis a les necessitats del mercat. Val a dir que el model Tecnocampus (suma d’un campus i un parc empresarial amb prop de 100 empreses) facilita un ampli ventall de pràctiques i oportunitats d’inserció.