Seguimento personal y tutorias activas

Seguiment personal i tutories actives

Un dels actius que el Tecnocampus posa en valor en el seu enfocament pedagògic és el del tracte proper amb els estudiants. Es persegueix amb això guiar l’estudiant especialment en el primer curs i minimitzar així la taxa d’abandonament. Aquest enfocament és possible gràcies a la dimensió del campus, que permet un tracte proper.

De forma regulada tots els estudiants que inicien estudis tenen un tutor assignat durant tota la carrera en el Pla de Tutories Tecnocampus, que ajuda a tenir en tot moment una referència per assolir el màxim rendiment en els estudis i la inserció laboral posterior.