POSTGRAU EN TERÀPIES MANUALS

Pla d'estudis

Tots els mòduls combinen una introducció teòrica i una part pràctica. 
La part teòrica de tots els mòduls inclou: Història, Efectes sobre l’organisme, Tècnica de treball, Indicacions i Contraindicacions.
La part pràctica inclou:

Mòdul I: Quiromassatge (13 ECTS)
· Gimnàstica de mans
· Maniobres
· Protocols de Massatge (Bàsics i Específics)
· Crioteràpia
· Hidroteràpia


Mòdul II: Reflexologia (5,5 ECTS)
. Reflexologia Podal

Mòdul III: Drenatge limfàtic Manual (5,5 ECTS)
· Maniobres bàsiques
· Protocol per zones
· Introducció a l’embenatge específic del Drenatge limfàtic
· Indicacions i contraindicacions absolutes i relatives


Mòdul IV: Embenatge Neuromuscular (3 ECTS)
· Zona cervical
· Zona dorsal
· Zona lumbar
· Zona glútia
· Extremitat superior
· Extremitat inferior
· Zona toràcica
· Zona abdominal


Mòdul V: Anatomia Palpatòria (3 ECTS)
· Definició de la tècnica
· Crani
· Coll
· Tronc
· Extremitat superior
· Extremitat inferior

Sessions d'acompanyament al desenvolupament d’un projecte d’emprenedoria.