Investigadors del Grup

GRUP DE RECERCA CONSOLIDAT: ATENCIÓ A LA CRONICITAT I INNOVACIÓ EN SALUT. GRUP GRACIS

Coordinadora del grup: Dra. Esther Cabrera.
ORCID ID. : http://orcid.org/0000-0002-7353-0542
RESEARCHID: http://www.researcherid.com/rid/B-7591-2015

Numero d’expedient: 2017 SGR 944
Nom del grup: Grup de Recerca Atenció a la Cronicitat i Innovació en Salut (GRACIS)
Nom i cognoms del/de la coordinador/a del grup: Esther Cabrera Torres
Universitat o Institució de recerca: Fundació Tecnocampus Mataró Maresme (ESCST. Centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra)

Components del grup:

Dra. Carolina Chabrera cchabrera@tecnocampus.cat
Dra. Carme Rosell crosell@tecnocampus.cat
Dra. E. Mur emur@tecnocampus.cat
Dra. R. Sebio rsebio@tecnocampus.cat
Dra. Alba Pardo apardo@tecnocampus.cat
Dra. Sandra Arco sarco@tecnocampus.cat
Dra. Ester Mateo emateo@tecnocampus.cat
Sra. Laura Curell (doctoranda) lcurell@tecnocampus.cat
Sra. Griselda Manzano (doctoranda) gmanzano@tecnocampus.cat
Sra. Meritxell Puyané (doctoranda) mpuyane@tecnocampus.cat
Dra. Vanessa Rodríguez vrodriguezsa@tecnocampus.cat
Sra. Mireia Carmona (doctoranda) mireia.carmona@tecnocampus.cat
Sra. Esther Moral emoral@tecnocampus.cat
Sra. Eva Diago ediago@tecnocampus.cat