LÍNIES I PROJECTES DE RECERCA

Aquesta línia treballa l’àmbit de les malalties cròniques i la seva repercussió en la vida de les persones que les pateixen i els seus cuidadors.

Responsable: Dra. Esther Cabrera   ecabrera@tecnocampus.cat

Projectes en actiu

 • Màster en Atenció Integrada a la Cronicitat i l’Envelliment (MAICE). 60 ECTS  Escola Superior en Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra  (MAICE). Màster amb orientació cap a la recerca on els estudiants treballen en línies de recerca vinculades a les patologies cròniques i l’envelliment. Aquests projectes estan dirigits per membres del Grup i son preparatoris del que hauran de ser les futures tesis doctorals.
   
 • Càtedra Envelliment i Qualitat de Vida TecnoCampus (CEQV). En el context del TCM, el compromís de la transferència de coneixement ha estat un actiu indissoluble de les polítiques acadèmiques. La innovació, la recerca i la transferència són les claus amb les quals el TCM vol assumir el seu lligam amb el món de l’empresa i les institucions sanitaries. La CEQV vol impulsar la recerca en models d’atenció a les problemàtiques sobrevingudes i/o derivades de l’envelliment i en la millora de la qualitat de vida de les persones grans, mitjançant la creació i consolidació de grups interdisciplinaris i multidisciplinaris d’investigació i desenvolupament al voltant de les problemàtiques de salut  amb més morbiditat i prevalença.
   
 • Projecte Mataró Ciutat Cuidadora (MCC). MCC és un projecte centrat en les persones amb malalties cròniques, en situació de soledat i pobresa i que estan en el seu final de vida, donant eines i posant en valor la seva cura i la de les persones que estan al seu voltant. Un projecte que vol transformar la ciutat perquè esdevingui un lloc amable per a viure-hi. La Càtedra EQV es la encarregada de co-liderar aquest projecte amb investigadors el Grup GRACIS que dissenyen,  implementen i avaluen projectes en relació a l’envelliment saludable i els cuidadors familiars. Participen en aquest projecte MCC  l’ Ajuntament de Matar,  la Fundació Hospital, L’Institut Català de la Salut (ICS), Consorci Sanitari del Maresme i les Farmàcies de Mataró.
   
 • COROLife Program. Multidisciplinar Intervention study in older people at cardiovascular risk. L’objectiu general d’aquest projecte és avaluar l’eficàcia d’una intervenció psicoeducativa multidisciplinar portada a terme a la comunitat i el centre de l’activitat física, la nutrició i el suport social (Programa COROLife) a les persones més grans de 65 anys amb risc de malalties cardiovasculars . La Escola de Ciències de la Salut TecnoCampus (UPF), el Parc Sanitari Pere Virgili,  l’ Institut Català de la Salut i la Universitat de Vic desenvolupen conjuntament l'estudi.  Investigadors: Esther Cabrera, Carol Chabrera, Carme Rosell, Meritxell Puyané, Alba Pardo, Esther Limón, Anna Parrado, Montse Romero, Monica Mesas, Victoria Mazo , Crisitina Udina, Maria Bartolomé.    

 
Projectes desenvolupats

 • Projecte ADAC. Import concedit: 43.760€. Durada: des de/d’ 01/07/2013 fins a 30/06/2014. 2015-2016. Dotació econòmica 27.180 €.  Suport a la Dependència i l'atenció al cuidador. Estudi d'una intervenció psicoeducativa cuidadors de persones dependents. 2015-2016: Projecte ADAC. Ajuda a la Dependència i atenció al Cuidador. Estudi d'1 intervenció psicoeducativa a cuidadors de persones dependents. Projecte Finançat per La Caixa a la Convocatòria "Promoció de l'autonomia i l'atenció a la discapacitat i la Dependència 2015". Investigadora principal: Dra. Esther Cabrera. Investigadors: Dra. C. Chabrera, Carmen Rosell. Col·laboren Consorci Sanitari del Maresme i Fundació Maresme.

Responsable: Dra. C. Chabrera cchabrera@tecnocampus.cat

Projectes en actiu

 • Títol del projecte: Digital Toolbox for Innovation in Nursing Education (I-BOX). Entitat finançadora: Erasmus+. Key Action 2 - Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices. Coordinadores del projecte: Cabrera E, RN. PhD / Chabrera C. RN. PhD. Col·laboradors/es: Pajnkihar M – Štiglic G (University of Maribor, Faculty of Health Sciences, Slovenia), Pallauf M – Schulc EM (University of Health Sciences, Medical Informatics anf Technology –UMIT, Austria), Isotalo A (Turku University of Applied Sciences -Turku AMK, Finland). I-BOX és un projecte coordinat pel Grau en Infermeria de L’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus on participaran  5 institucions d’educació superior que ofereixen estudis d’ infermeria a Eslovènia, Rússia, Finlàndia i Àustria. El seu objectiu principal és crear i desenvolupar materials audiovisuals d'accés obert, relacionats amb procediments i tècniques d’ infermeria en un entorn de simulació. I-BOX planteja afrontar els reptes de la formació i innovació en salut mitjançant l’aprenentatge virtual i potenciant el e-learning amb una visió integral i internacional de la formació en infermeria. El projecte té una durada de 36 mesos i inclou la mobilitat d’estudiants i professors dels 5 països.  Durada: 2019-2022. Import concedit 248.000€
 • STUDENT STRESS TRAINING e-Mobile Management. Entitat finançadora: Erasmus+. Key Action 2 - Cooperation for Innovation and Exchange of Good Practices..
 • SSTEMM està liderat per un equip de investigadors del Waterford Institute of Technology a Irlanda i participen a mes del TecnoCampus, Eslovenia, Alemania i  Irlanda. Aquest projecte liderat  a Espanya per la Dra. Rosell i la Dra.  Mateo té com a objectiu principal el desenvolupament d’una aplicació informàtica i material complementari per avaluar el estrès i la salut mental dels estudiants d’Infermeria dels països europeus. Està dotat amb 297.000€
   
 • Títol del projecte: The Use of Simulation in Nursing Education Programs. Durada: 20192020. Investigador/a principal: Dra. Carolina Chabrera i Dra. Esther Cabrera. Col·laboradors/es: N.Prlic, L.Serrant, B.Dobrowolska, R.Kane,  Christine Jackson, A.Sigurdardottir, J.Wells, A.Palese, M.Pajnkihar, M.Treslova, N.Kasimovskaya, J.Betlehem, E.Schulc
   
 • Títol del projecte: Efectivitat de la simulació d’alta fidelitat en la formació del Grau en Infermeria: Assaig Controlat aleatoritzat (RCT). Durada: 2018-2021. Investigador/a principal: Dra. Carolina Chabrera. Col·laboradors/es: Sra. Laura Curell (co-IP), Sra. Griselda Manzano, Sra. Eva Diago, Sra. Mireia Carmona, Dra. Carme Rosell. ▪ Títol del projecte: Aplicacions mòbils en salut utilitzades per professionals sanitaris durant la pràctica assistencial. Entitat finançadora: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – Filial del Maresme. Referència de la concessió: Convocatòria ajuts a la recerca 2016. Entitats col·laboradores: Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus. Universitat Pompeu Fabra. Corporació de Salut Maresme i la Selva. Import concedit: 3.000€. Durada: 2016-2020. Investigador/a principal: G.Manzano. Col·laboradors/es: Dra. Carolina Chabrera, Dr. Guillermo Paluzié, Sra. Mercè díaz, Sra. Ariadna Rius, Dra. Sandra Arco.

 
Projectes desenvolupats

 • Títol del projecte: Disseny i implementació de l’Avaluació Clínica Objectiva i Estructurada (ACOE) en Infermeria. Entitat finançadora: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears – Filial del Maresme. Referència de la concessió: Convocatòria ajuts a la recerca 2014. Entitats col·laboradores: Escola Superior de Ciències de la Salut. Universitat Pompeu Fabra. TecnoCampus Mataró. Import concedit: 3.000 €. Durada: des del 2014 fins al 2015. Investigador/a principal: Dra. C. Chabrera. Col·laboradors/es: Sra. Eva Diago, Dra. Carme Rosell, Dra. Susana Santos, Sra. Vanessa Vicente i Dra. Esther Cabrera. 

Responsable: Dra. Raquel Sebio rsebio@tecnocampus.cat

 • Projecte:  Eficàcia de l’exercici aquàtic versus convencional en pacients supervivents de càncer de mama: projecte AQUAFIT. Investigador/a principal: Dra. Raquel Sebio. Col·laboradors: Dra. Esther Mur, Dra. Maria del Mar Vernet, Dra. Marta Coll, Sra. Anna Yuguero, Sra. Mariona Navarro. Finançament sol·licitat al Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya i a la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia. Començament previst de l’estudi: Novembre 2019

Responsable: Dra. Alba Pardo apardo@escs.tecnocampus.cat

 • Projecte: Moving towards healthier lifestyle: promoting physical activity at university. Investigador/a principal: Dra. Alba Pardo, Dra. Helena Hernández. Finançament sol·licitat a Ajudes a la investigació Ignacio H. de Larramendi. Inici previst: gener 2020.

Responsable: Sra. Meritxell Puyané mpuyane@escs.tecnocampus.cat

 • Projecte: Estudi de l’actitud dels i les estudiants dels Centres Universitaris Tecnocampus (Centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra) respecte la igualtat home-dona i la prevenció de la violència de gènere. Investigadors: Sra. M. Puyané, Dra. E. Cabrera, Dra. M. Vilalta, Dra. A. Fernández i Dr. E. Camón. Finançament sol·licitat a Observatori Social de “La Caixa”.

Hospital Clínic Barcelona. La Marató TV3 2014. Avaluació d'una informació innovadora informativa, formació i suport social INFOSA-DEM a cuidadors principals de persones amb demència en els seus domicilis. Estudi experimental. Investigadora principal: Dra. Adelaida Zabalegui. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona - Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Investigadors: Dra. Esther Cabrera (Escola Superior de Ciències la Salut TecnoCampus-UPF), Ester Risco, Silvia Roura, Rosa Segarra, Esther Blat, Dra. Marta Navarro, Dra. Naiara Puy, Teresa Fusté (H. Clínic). Dotació econòmica: 133.751,25€ Tipus col·laboració: Elaboració del disseny, ajuda a la recollida de la mostra, suport metodològic

Grup de Recerca Infermera en Simulació de Catalunya i Andorra (GRISCA).
Tipus col·laboració: compartir projectes en l’àmbit del grup de recerca i nodrir el Grup GRACIS. Projecte en actiu: “Adaptación transcultural y validación en español de la escala KidSim Team Performance scale – Escala de Evaluación de la Actuación del Equipo”. Investigador Principal: Dra. Encarna Rodríguez. Equip investigador: Dra. Carolina Chabrera, Sra. Mariona Farrés, Dra. Montse Virumbrales, Dr. Jordi Castillo i Dra. Marta Raurell. Durada: 2017-2019 (en fase de difusió).