FINALITAT

Reobrir un expedient tancat per trasllat d’expedient.

QUI HO POT SOL·LICITAR

Han de sol·licitar la reincorporació únicament els estudiants que en el seu dia demanessin el trasllat d’expedient i per tant tenen el seu expedient tancat i vulguin reprendre els estudis abandonats.

És requisit imprescindible no haver exhaurit en cap cas el règim de permanència de la UPF.

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD

Online: e-Secretaria

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

(cal que l'adjuntis a la sol·licitud online)

OBLIGATÒRIA: Instància específica de reincorporació

TERMINI PER SOL·LICITAR-HO

El termini per lliurar la sol·licitud és de l'1 al 10 de juliol

COST

Cap cost

RESPOSTA QUE OBTINDRÀ

En cas d’acceptació a la readmissió s’obrirà l’expedient

TEMPS DE RESPOSTA 

Màxim dues setmanes

RESPONSABLE 

Servei de Gestió Acadèmica

PERSONA/ES DE REFERÈNCIA:

ESCSET: Cristina Carrasco

ESUPT: Marta Cano

ESCST: Joana Fernández

NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA  

Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau