Tabac

El tabac és una droga legal però també és una substància molt addictiva que té efectes estimulants sobre el sistema nerviós central de la persona fumadora i que comporta molts riscos per a la salut.

El consum de tabac s'associa a nombroses malalties: diferents tipus de càncer, malalties cardiovasculars i respiratòries, problemes en la reproducció i moltes altres patologies. També l'exposició al fum de tabac s'associa a moltes d'aquestes malalties, implicant nombrosos riscos. El tabaquisme té, a més, greus conseqüències socials, econòmiques i mediambientals.

Una vida saludable és una vida sense tabac. Deixar de fumar és probablement el més important que unapersona fumadora pot fer per millorar la seva salut, independentment de l’edat o dels seus antecedentscom a fumadora. En deixar de fumar millorarà la seva salut i la dels que l’envolten.

Font: Guia per deixar de fumar. Programa Atenció Primària Sense Fum (PAPSF). Agència de Salut Pública. Generalitat deCatalunya. Disponible a: http://www.papsf.cat/docs/guia.pdf

Més recursos:

 

Drogues

Les drogues són substàncies que, quan s'introdueixen en l'organisme, actuen sobre el sistema nerviós central. Això provoca canvis que poden afectar la conducta, l'estat d'ànim o la percepció. A més, el consum pot comportar:

  • Dependència psicològica. Es produeix quan la persona té necessitat de consumir la droga per experimentar un estat de plaer o per evitar un cert malestar afectiu. 
  • Dependència física. Quan l'organisme s'ha habituat a la presència de la droga i necessita aquesta substància per a funcionar amb normalitat.
  • Tolerància. Quan és necessari augmentar la dosi d'una droga de consum habitual per aconseguir els mateixos efectes que s'obtenien amb dosis més petites.

El consumidor habitual de qualsevol mena de droga pot experimentar algun d'aquests tres efectes o tots alhora.

Alcohol

L'alcohol és la droga més consumida i acceptada en la nostra societat i una de les que més problemes socials i sanitaris genera (dependència, malalties digestives, malalties cardiovasculars, lesions derivades d'accidents de trànsit, absentisme laboral, etc.).

El consum excessiu i habitual d'alcohol perjudica el fetge i el pàncrees, causa gastritis i úlceresd'estómac, desnutrició i trastorns al sistema nerviós. Pot augmentar el risc de tenir lesions, agreujar problemes físics, psíquics i socials, i pot perjudicar les relacions familiars i laborals. A més, pels mecanismes de tolerància i neuroadaptació cerebral, aquest consum pot derivar a mitjà i llarg terme en dependència de l'alcohol o alcoholisme

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix que no hi ha un nivell de consum segur d'alcohol i la situació més saludable és beure com menys alcohol millor, i sempre sota els nivells considerats de risc.

 

Font: Consells generals d’ajuda i suport per ajudar a reduir el consum d’alcohol. Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Disponible a : http://drogues.gencat.cat/ca/ciutadania/calculadora_veus_el_que_beus

Guia de recomanacions sobre el consum d’alcohol i altres drogues en les festes locals. Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya. Disponible a: http://hemerotecadrogues.cat/docs/guia_recomanacions_festes.pdf