RENÚNCIA A L'AVALUACIÓ UPF

 

Finalitat

Anul·lar una convocatòria d’examen per a que no es tingui en compte dins el còmput de convocatòries.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants matriculats en estudis de grau del TecnoCampus

 

Procediment de sol·licitud

Online: e-Secretaria

 

Documentació obligatòria

(cal que l'adjuntis a la sol·licitud online)

- Si és fa fora de termini per causa justificada, caldrà portar documentació justificativa (justificant mèdic, etc.)


 

Termini per sol·licitar-ho

Últim dia de classe del trimestre segons calendari lectiu. Pel curs 2019-20:

  • 1r. Trimestre: Fins el 5/12/2019
  • 2n. Trimestre: Fins el 13/3/2020
  • 3r. Trimestre: Fins el 19/6/2020


En cas de causa justificada es pot fer 7 dies naturals amb posterioritat a la data d’examen.

 

Cost

Aquest tràmit no implica cap taxa.

IMPORTANT!
- No es farà devolució del cost de l’assignatura
- La renúncia no eximeix del recàrrec econòmic per repetició a la matrícula següent de la mateixa assignatura.

 

Resposta que obtindrà

En cas d’acceptació de la renúncia es modificarà l’expedient acadèmic.
En cas de denegació de la renúncia, notificació a través de l'e-Secretaria.

 

Temps de resposta

En cas d’acceptació de la renúncia en menys de 48 hores.
En cas de denegació de la renúncia en menys de 5 dies. 

 

Responsable

Servei de Gestió acadèmica

 

Normativa i documentació de referència

Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau UPF

IMPORTANT!

  • No es farà devolució del cost de l’assignatura

  • La renúncia no eximeix del recàrrec econòmic per repetició a la matrícula següent de la mateixa assignatura.