Trasllat d'Expedient

Finalitat

Fer efectiu el trasllat d’expedient acadèmic des del TecnoCampus a un altre centre universitari on s’ha estat acceptat per iniciar/continuar estudis universitaris.

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants de grau del TecnoCampus.

Documentació que cal aportar

Obligatòria:

- Instància específica
- Matrícula o carta d’admissió a la universitat de destí.
- Resguard del pagament de les taxes de trasllat.

Termini per sol·licitar-ho

Normalment durant el període de matriculació, però pot ser en qualsevol moment de l’any.

Cost

Segons catàleg de preus TecnoCampus i preu regulat de taxes de la Generalitat de Catalunya. Enguany 54,54 eur. El pagament s’ha de fer a al número de compte del TecnoCampus:
 Banc de Sabadell: ES34.0081.5375.95.0001097315 fent constar el vostre nom. En cas de bonificacions consulta els documents.

Resposta que obtindrà

Resguard del trasllat

Temps de resposta

Immediat

Responsable

Gestió acadèmica

Normativa i documentació de referència

No disponible

On adreçar-se

Sol·licitud presencial al Punt d'informació a l'Estudiant