L’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) va començar la seva trajectòria el curs 2010-2011. Com a centre adscrit a una universitat d’excel·lència, la Universitat Pompeu Fabra, l’ESCST s’ha anat consolidant en el territori com un centre universitari de referència en la formació en salut.

Actualment, a l’ESCST s’imparteixen quatre graus, dos Màster universitari i tres Postgraus propis:

Estudis de grau de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus:

 

 

Màsters Universitaris, Màsters propis i Postgraus de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus:

 


 

Notícies relacionades amb l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus:

Instal·lacions: 

L’ESCST compta amb unes instal·lacions privilegiades situades al costat del mar i dins del Parc Científic del TecnoCampus Mataró-Maresme. 

Per impartir el seus Graus, l’ESCST compta amb el Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) que té com a objectiu facilitar i promoure el desenvolupament i la formació dels estudiants i professionals de la salut, utilitzant els mètodes més innovadors d’aprenentatge. El CSIS disposa de vuit espais de simulació dotats amb equipament de darrera generació i que permeten treballar com a l'àmbit assistencial on s’utilitza la simulació com a metodologia indispensable per desenvolupar i adquirir competències. Saber-ne més...

 

També disposa d'altres equipaments, com el Laboratori d'Activitat física, Rendiment i Salut (LARS). Es tracta d'una instal·lació multidisciplinària dirigida per diferents professionals i investigadors, fonamentalment de l'àrea de les Ciències de l'Esport que han abordat l'estudi del moviment humà des de diferents perspectives, biològiques, comportamentals i socials. Saber-ne més...

 

Visita el tour virtual i coneix més  a fons totes les instal.lacions

de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus:

Ves-hi

 

Compromís amb una docència de qualitat:

Amb el compromís d’oferir una docència de qualitat, a l’ESCST es treballa en grups reduïts on l’alumnat participa activament del seu procés d’aprenentatge. Les metodologies proposades fan possible una avaluació continuada i un seguiment molt proper de l’alumnat per part del professorat. A més, cada alumne/a disposa durant tots els anys de la seva vida universitària d’un/a tutor/a que l’assessorarà en tots aquells temes que siguin del seu interès.

Tots plegats, professorat i personal d’administració i serveis, estan al servei de l’alumnat i vetllen per oferir una formació universitària d’excel·lència, potenciar la internacionalització i la mobilitat interuniversitària amb l’objectiu de capacitar-los en l’exercici de la seva professió i afavorir la seva inserció laboral. 
 

 

Recerca:

En l’àmbit de la recerca, l’ESCST té projectes actius a les àrees de l’envelliment, la cronicitat, l‘activitat física i la salut, les demències, el càncer i la innovació en salut i hi participa a diferents projectes multidisciplinars i grups de recerca consolidats.

Projectes de recerca de l'ESCST

 

El TecnoCampus Mataró-Maresme, en la seva línia de treballar per ser un vincle d’unió entre la universitat i l’empresa i com a Parc Científic i d’innovació té convenis amb les principals institucions sanitàries de l’entorn, centres d’esports i ports marítims, on l’alumnat de l’ESCST farà pràctiques i serà tutoritzat per professionals qualificats.

Som conscients de la nostra responsabilitat en formar futurs/es professionals de la salut i l’esport i amb aquesta missió treballem amb compromís i il·lusió.

Desitgem que el nostre alumnat formi part d’aquest projecte TecnoCampus.

 


Dr. Manuel V. Garnacho
Director de l’Escola Superior de Ciències de la Salut