A partir del 2 d’agost de 2023, tots els estudis d’aquest centre passen a ser impartits pel Centre Universitari TecnoCampus, que és fruit de la fusió de les tres escoles superiors del TecnoCampus.

 

Presentació

L’Escola Superior de Ciències de la Salut TecnoCampus (ESCST) va començar la seva trajectòria el curs 2010-2011. Com a centre adscrit a una universitat d’excel·lència, la Universitat Pompeu Fabra, l’ESCST s’ha anat consolidant en el territori com un centre universitari de referència en la formació en salut.

Actualment, a l’ESCST s’imparteixen quatre graus, dos Màster universitari i tres Postgraus propis:

Estudis de grau de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus:

Grau en Infermeria

Forma't en els àmbits de l'assistència, la docència, la recerca i la gestió.

Obrir

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE)

Converteix-te en un professional altament qualificat en l'àmbit de l'esport, la salut, l'ensenyament i el lleure.

Obrir

Grau en Fisioteràpia

Converteix-te en un professional de la salut amb una formació general en fisioteràpia.

Obrir

Doble titulació en Fisioteràpia i CAFE

Esdevé un professional de la salut amb formació en fisioteràpia, activitat física i esport.

Obrir

Màsters Universitaris, Màsters propis i Postgraus de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus:

Màster Universitari en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesportiva

Professionals en la preparació física en qualsevol nivell, i la prevenció i readaptació de malalties provinents de la pràctica regular d'activitats físiques

Obrir

Màster Universitari en Atenció Integrada en la Cronicitat i l'Envelliment

Per a professionals de la salut amb inquietuds en la recerca sobre patologia crònica i els nous reptes que requereix l’atenció integrada.

Obrir

Postgrau d'Especialització en Ferides Cròniques

Postgrau per millorar la qualitat de les cures infermeres que reben els pacients amb ferida de cicatrització complexa o ferides cròniques

Obrir

Postgrau en Atenció a la Persona en el Procés Quirúrgic

Proporcionar als professionals d'infermeria una formació específica en competències per atendre a la persona durant tot el procés quirúrgic

Obrir

Postgrau en Readaptació Fisicoesportiva

Postgrau orientat professionalment en l'àmbit de la prevenció de lesions i la readaptació fisicoesportiva en cas d'haver patit alguna malaltia o lesió.

Obrir

Postgrau en Fisioteràpia en els Trastorns Vestibulars i Cranio-cervicomandibulars

Aquest postgrau adquireix les competències clíniques necessàries perquè el fisioterapeuta pugui realitzar una avaluació funcional basada en el procés de raonament clínic i la planificació-execució adequada del tractament seguint els criteris basats en l'evidència científica més actual; en el context clínic de les patologies que afecten el sistema vestibular i cràniomandibular. 

Obrir

Postgrau en Gestió d'Organitzacions Esportives

Postgrau centrat en conèixer i emprar eines per a la gestió econòmica, financera i fiscal, així com per a la gestió dels recursos humans; saber l'ordenament jurídic i legal; aplicar tècniques de màrqueting, patrocini, comunicació i gestió comercial centrada en la captació i fidelització de clients.

Obrir

Instal·lacions

L’ESCST compta amb unes instal·lacions privilegiades situades al costat del mar i dins del Parc Científic del TecnoCampus Mataró-Maresme. 

Per impartir el seus Graus, l’ESCST compta amb el Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS) que té com a objectiu facilitar i promoure el desenvolupament i la formació dels estudiants i professionals de la salut, utilitzant els mètodes més innovadors d’aprenentatge. El CSIS disposa de vuit espais de simulació dotats amb equipament de darrera generació i que permeten treballar com a l'àmbit assistencial on s’utilitza la simulació com a metodologia indispensable per desenvolupar i adquirir competències. Saber-ne més...

 

També disposa d'altres equipaments, com el Laboratori d'Activitat física, Rendiment i Salut (LARS). Es tracta d'una instal·lació multidisciplinària dirigida per diferents professionals i investigadors, fonamentalment de l'àrea de les Ciències de l'Esport que han abordat l'estudi del moviment humà des de diferents perspectives, biològiques, comportamentals i socials. Saber-ne més...

Laboratoris escse

Visita el tour virtual i coneix més  a fons totes les instal.lacions de l'Escola Superior de Ciències de la Salut del TecnoCampus:

ÒRGANS DE GOVERN / ORGANITZACIÓ

 

ÒRGANS UNIPERSONALS

 

Direcció: Dra. Carme Rosell
Cap d’estudis: Dra. Meritxell Puyané
Coordinació Grau CAFE: Dr. Lluís Albesa
Coordinadora Grau Fisioteràpia: Dra. Esther Mur
Coordinació Grau Infermeria: Dra. Carolina Chabrera
Coordinació Doble titulació en Fisioteràpia-CAFE: Dr. Marc Terradelles

ÒRGANS COL·LEGIATS

 

Presidència: President de la Fundació TecnoCampus. Sr. David Bote
 

Vocalies:
Sr. Josep Lluís Checa (director general de la Fundació TCM)
Dr. David Sancho (coordinador centres adscrits UPF)
Dr. Vicente Ortún (delegat UPF a l'ESCST)
Dra. Carme Rosell (directora de l’ESCST)
Dra. Meritxell Puyané (cap d'estudis ESCST)
Dra. Esther Mur (representant docents ESCST)
Dr. Carlos Martínez (representant docents ESCST)
Dos estudiants (representants alumnes ESCST)

Secretaria: Dra. Meritxell Puyané

Direcció: Dra. Carme Rosell
Cap d'Estudis: Dra. Meritxell Puyané
Coordinació Grau CAFE: Dr. Lluís Albesa
Coordinació Grau Fisioteràpia: Dra. Esther Mur
Coordinació Grau Infermeria: Dra. Carolina Chabrera
Coordinació Doble titulació en Fisioteràpia-CAFE: Dr. Jorge Castizo
Coordinació adjunta Grau CAFE: Sra. Sara González
Coordinació adjunta del Grau en Fisioteràpia: Sra. Anabel Casanovas
Coordinació adjunta del Grau en Infermeria: Dr. Carlos Martínez
Coordinació adjunta Doble titulació Fisioteràpia-CAFE: Sra. Eulàlia Bassas

El Claustre de l’Escola està format pel personal acadèmic que estigui impartint docència en les titulacions, el personal de serveis adscrit al centre i un màxim de tres estudiants de cadascuna de les titulacions del centre.
També estan convidats al claustre de professors el personal del PAS i dels serveis transversals.
 

Cada curs del Grau en CAFE, del Grau en Infermeria, del Grau en Fisioteràpia i de la Doble titulació en Fisioteràpia i CAFE té un representant que actua com a delegat/a.

 

Des de la seva constitució el 2012, el Consell Assessor en Salut i Benestar es configura com òrgan assessor de les titulacions de l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST).

El Consell està configurat per un grup de gerents, empresaris, directors d’institucions sanitàries i esportives de les institucions i centres més rellevants de la comarca.

El Consell té com objectiu bàsic estrènyer lligams amb les empreses, centres i institucions sanitàries vinculades amb la salut, l’esport i la rehabilitació.

Per consultar la composició del Consell, podeu fer clik aquí.

La gestió del Pla d'Acció Tutorial de l'ESCST els porten la Sra. Meritxell Puyané pels graus d'Infermeria i CAFE; i la Sra. Elisabeth Rosell pel grau en Fisioteràpia i Doble titulació Fisioteràpia-CAFE.

Per consultar la informació del PAT, visiteu l'apartat corresponent a la informació de cada titulació de l'Escola.