ÒRGANS UNIPERSONALS

Direcció: Dra. Esther Cabrera Torres
Cap d’estudis: Dra.Carme Rosell
Cap d'estudis adjunta: Dra. Luciana Moizé 


Coordinadora Titulació CAFE: Dra. Noemí Serra 
Coordinadora Titulació Fisioteràpia: Dra. Luciana Moizé
Coordinadora Titulació Infermeria: Sra. Lorena Molina
Coordinadora adjunta Doble Titulació de Fisioteràpia i CAFE: Dra. Esther Mur

Coordinadora del practicum simulat d'Infermeria: Dra. Carolina Chabrera
Coordinadora del pràcticum clínic d'Infermeria: Dra. Susana Santos
Coordinador del pràcticum de CAFE: Dr. Manuel Vicente Garnacho 

Responsable del Centre de Simulació i Innovació en Salut: Dra. Carolina Chabrera
Responsable de RRII: Dra.Noemí Serra

 

ÒRGANS COL·LEGIATS

Comissió de Govern

Presidència: President de la Fundació TecnoCampus. Sra. Dolors Guillen
Vocalies:

Sr. Jaume Teodoro (director general de la Fundació TCM)
Dra. Esther Cabrera (directora de l’ESCST)
Dra. Carme Rosell (cap d’estudis de l’ESCST)
Dr. Josep Eladi Baños (UPF)
Sr. Pelegri Viader (UPF)
Sr. Juanjo Garcia (professor ESCST)
Sra. Sandra Arco (professora ESCST )
Estudiantes ESCS

Secretaria: Dra. Carme Rosell
 

Junta de Direcció

Direcció: Dra. Esther Cabrera
Cap d’Estudis: Dra. Carme Rosell
Cap d'Estudis adjunta: Dra. Luciana Moizé

Coordinadora del Grau en CAFE: Dra. Noemí Serra
Coordinadora del Grau en Fisioteràpia: Dra. Luciana Moizé
Coordinadora del Grau en Infermeria: Sra. Lorena Molina
Coordinadora adjunta del Doble Grau en Fisioteràpia i CAFE:  Dra. Esther Mur
Responsable de  Centre de Simulació i Innovació en Salut (CSIS): Dra. Carolina Chabrera
 

Claustre

El Claustre de l’Escola està format pel personal acadèmic que estigui impartint docència en les dos titulacions i la doble titulació i el personal de serveis adscrit al centre, i un màxim de tres estudiants de cadascuna de les titulacions del centre.
També estan convidats al claustre de professors personal del PAS i serveis transversals.

Ple de delegats

Cada curs del Grau en CAFE, del Grau en Infermeria, del Grau en Fisioteràpia i del Doble Grau en Fisioteràpia i CAFE té un representant que actua com a delegat/a.
 

Reglament ESCST

Per  consultar el reglament de l' ESCST feu clik aquí.