ÒRGANS UNIPERSONALS

Direcció: Dra. Esther Cabrera Torres
Cap d’estudis: Dra. Luciana Moizé
Coordinadora Titulació CAFE: Dra. Noemí Serra 
Coordinadora Titulació Fisioteràpia: Dra. Esther Mur
Coordinadora Titulació Infermeria: Dra. Carme Rosell
 


 

ÒRGANS COL·LEGIATS

Comissió de Govern

Presidència: President de la Fundació TecnoCampus. Sr. David Bote
 

Vocalies:
Sr. Josep Lluís Checa (director general de la Fundació TCM)
Dra. Esther Cabrera (directora de l’ESCST)
Dra. Luciana Moizé (cap d’estudis de l’ESCST)
Dr. Carles Ramió (coordinador centres adscrits UPF)
Dra. Noemí Serra (coordinadora Grau en CAFE - ESCST)
Dra. Esther Mur (coordinadora Grau en Fisioteràpia ESCST )
Estudiants (representants alumnes ESCST)


Secretaria: Dra. Luciana Moizé
 

Junta de Direcció

Direcció: Dra. Esther Cabrera
Cap d'Estudis: Dra. Luciana Moizé

Coordinadora del Grau en CAFE: Dra. Noemí Serra
Coordinadora del Grau en Fisioteràpia: Dra. Esther Mur
Coordinadora del Grau en Infermeria: Dra. Carme Rosell
 

Coordinadora adjunta del Grau en CAFE: Dra. Alba Pardo 
Coordinadora adjunta del Grau en Fisioteràpia: Dra. Raquel Sebio 
Coordinadora adjunta del Grau en Infermeria: Dra. Carolina Chabrera

 

Claustre

El Claustre de l’Escola està format pel personal acadèmic que estigui impartint docència en les titulacions, el personal de serveis adscrit al centre i un màxim de tres estudiants de cadascuna de les titulacions del centre.
També estan convidats al claustre de professors el personal del PAS i dels serveis transversals.

 

Ple de delegats

Cada curs del Grau en CAFE, del Grau en Infermeria, del Grau en Fisioteràpia i de la Doble titulació en Fisioteràpia i CAFE té un representant que actua com a delegat/a.

 

Pla d'Acció Tutorial-PAT de l'ESCST

La responsable del Pla d'Acció Tutorial de l'ESCST és la Sra. Meritxell Puyané.
 

Reglament ESCST

Per  consultar el reglament de l' ESCST feu clik aquí.