ÒRGANS UNIPERSONALS

Direcció: Dr. Manuel V. Garnacho
Direcció adjunta: Dra. Noemí Serra
Cap d’estudis: Dr. Xavier Viñals
Coordinació Grau CAFE: Dr. Lluís Albesa
Coordinadora Grau Fisioteràpia: Dra. Luciana Moizé
Coordinació Grau Infermeria: Dra. Carolina Chabrera
 

 

ÒRGANS COL·LEGIATS

Comissió de Govern

Presidència: President de la Fundació TecnoCampus. Sr. David Bote
 

Vocalies:
Sr. Josep Lluís Checa (director general de la Fundació TCM)
Dr. Carles Ramió (coordinador centres adscrits UPF)
Dr. Vicente Ortún (delegat UPF a l'ESCST)
Dr. Manuel V. Garnacho (director de l’ESCST)
Dr. Xavier Viñals (cap d'estudis ESCST)
Dra. Noemí Serra (representant docents ESCST)
Dr. Lluís Albesa (representant docents ESCST)
Dos estudiants (representants alumnes ESCST)

Secretari: Dr. Xavier Viñals
 

Junta de Direcció

Direcció: Dr. Manuel V. Garnacho
Direcció adjunta: Dra. Noemí Serra
Cap d'Estudis: Dr. Xavier Viñals
Coordinació Grau CAFE: Dr. Lluís Albesa
Coordinadora Grau Fisioteràpia: Dra. Luciana Moizé
Coordinació Grau Infermeria: Dra. Carolina Chabrera
Coordinadora adjunta Grau CAFE: Dra. Alba Pardo
Coordinadora adjunta del Grau en Fisioteràpia: Dra. Montserrat Girabent
Coordinadora adjunta del Grau en Infermeria: Sra. Meritxell Puyané
Coordinació adjunta Doble titulació Fisioteràpia-CAFE: Sra. Sara González i Sra. Eulàlia Bassas

 

Claustre

El Claustre de l’Escola està format pel personal acadèmic que estigui impartint docència en les titulacions, el personal de serveis adscrit al centre i un màxim de tres estudiants de cadascuna de les titulacions del centre.
També estan convidats al claustre de professors el personal del PAS i dels serveis transversals.

 

Ple de delegats

Cada curs del Grau en CAFE, del Grau en Infermeria, del Grau en Fisioteràpia i de la Doble titulació en Fisioteràpia i CAFE té un representant que actua com a delegat/a.

 

Pla d'Acció Tutorial-PAT de l'ESCST

La responsable del Pla d'Acció Tutorial de l'ESCST és la Sra. Meritxell Puyané.
 

Reglament ESCST

Per  consultar el reglament de l' ESCST feu clik aquí.