ÒRGANS UNIPERSONALS

Direcció: Dra. Carme Rosell
Cap d’estudis: Dr. Xavier Viñals
Coordinació Grau CAFE: Dr. Lluís Albesa
Coordinadora Grau Fisioteràpia: Dra. Luciana Moizé
Coordinació Grau Infermeria: Dra. Montserrat Lamoglia
Coordinació Doble titulació en Fisioteràpia-CAFE: Dra. Montserrat Girabent
 

 

ÒRGANS COL·LEGIATS

Comissió de Govern

Presidència: President de la Fundació TecnoCampus. Sr. David Bote
 

Vocalies:
Sr. Josep Lluís Checa (director general de la Fundació TCM)
Dr. Carles Ramió (coordinador centres adscrits UPF)
Dr. Vicente Ortún (delegat UPF a l'ESCST)
Dra. Carme Rosell (directora de l’ESCST)
Dr. Xavier Viñals (cap d'estudis ESCST)
Pendent eleccions (representant docents ESCST)
Pendent eleccions (representant docents ESCST)
Dos estudiants (representants alumnes ESCST)

Secretari: Dr. Xavier Viñals
 

Junta de Direcció

Direcció: Dra. Carme Rosell
Cap d'Estudis: Dr. Xavier Viñals
Coordinació Grau CAFE: Dr. Lluís Albesa
Coordinadora Grau Fisioteràpia: Dra. Luciana Moizé
Coordinació Grau Infermeria: Dra. Montserrat Lamoglia
Coordinació Doble titulació en Fisioteràpia-CAFE: Dra. Montserrat Girabent
Coordinadora adjunta Grau CAFE: Sra. Sara González
Coordinador adjunt del Grau en Fisioteràpia: Dr. Juan José García Tirado
Coordinador adjunt del Grau en Infermeria: Dr. Xavier Viñals (provisionalment)
Coordinació adjunta Doble titulació Fisioteràpia-CAFE: Sra. Eulàlia Bassas

 

Claustre

El Claustre de l’Escola està format pel personal acadèmic que estigui impartint docència en les titulacions, el personal de serveis adscrit al centre i un màxim de tres estudiants de cadascuna de les titulacions del centre.
També estan convidats al claustre de professors el personal del PAS i dels serveis transversals.

 

Ple de delegats

Cada curs del Grau en CAFE, del Grau en Infermeria, del Grau en Fisioteràpia i de la Doble titulació en Fisioteràpia i CAFE té un representant que actua com a delegat/a.

 

Consell Assessor en Salut i Benestar

Des de la seva constitució el 2012, el Consell Assessor en Salut i Benestar es configura com òrgan assessor de les titulacions de l’Escola Superior de Ciències de la Salut (ESCST).
El Consell està configurat per un grup de gerents, empresaris, directors d’institucions sanitàries i esportives de les institucions i centres més rellevants de la comarca.
El Consell té com objectiu bàsic estrènyer lligams amb les empreses, centres i institucions sanitàries vinculades amb la salut, l’esport i la rehabilitació.
Per consultar la composició del Consell, podeu fer clik aquí.

 

Pla d'Acció Tutorial-PAT de l'ESCST

La responsable del Pla d'Acció Tutorial de l'ESCST és la Sra. Meritxell Puyané. Per consultar la informació del PAT, visiteu l'apartat corresponent a la informació de cada titulació de l'Escola.
 

Reglament ESCST

Per  consultar el reglament de l' ESCST feu clik aquí.