Òrgans unipersonals

DireccióDr. Josep Ma Raya Vilchez
Direcció adjuntaDra. Ma Dolors Celma Benaiges
Cap d'estudis: Dra. Patrícia Crespo Sogas
Coordinadora d'EmpresaDra. Núria Masferrer Llabinés
Coordinador de TurismeDr. Alex Araujo Batlle
Coordinadora de Màrqueting i Comunitats Digitals: Dra. Mónica Olviedo León
Coordinador de Logística i Negocis Maritims: Dr. Jesús E. Martínez Marin

Director del Màster en Emprenedoria i Innovació: Dr. Giovanni Giusti

Director del Màster en Logística, Cadena de Subministrament i Negocis Marítims: Dr. Jesús E. Martínez Marin

Responsable de recerca i transferència: Dr. Josep Ma Raya Vilchez
Responsable Relacions InternacionalsDr. Roberto Dopeso Fernández

Responsable de Pràctiques: Dr. Enric Camón Luis

Responsable d'Emprenedoria: Dra. Màrian Buil Fabregà

Tutor acadèmic: Dr. José Ignacio Monreal Galán


Òrgans col·legiats

Comissió de govern

Presidència
President de la Fundació TCM. Dr. David Bote Paz

Vocalies
Sr. Josep Lluís Checa López, Director general de la Fundació TCM
Dr. Josep Ma Raya Vilchez, Director de l’ESCSET
Dra. Patricia Crespo Sogas, Cap d’estudis de l’ESCSET
Dr. Carles Ramió Matas, Comissionat per a l'estratègia del grup UPF
Dr. Vicente Ortún Rubio, Delegat de la UPF a l’ESCSET
Dra. Ma Dolors Celma Benaiges, representant del professorat de l’ESCSET
Dr. Jesús E. Martínez Marín, representant del professorat de l’ESCSET
Sra. Maria Baró Auge, representant dels estudiants de l’ESCSET
Sr. Joaquim Allard Cantavella, representant dels estudiants de l’ESCSET

Secretaria
Dra. Patricia Crespo Sogas
 

Junta de direcció

És el principal òrgan de gestió del centre en el qual es prenen les decisions de l'Escola de manera col·legiada. La Junta de Direcció està integrada per les persones següents:

  • - Direcció
  • - Direcció adjunta
  • - Cap d'estudis
  • - Coordinadors/es de les titulacions

 

Claustre

El Claustre de l’Escola està format pel personal acadèmic que estigui impartint docència en algun dels títols oficials, el personal acadèmic que estigui en exercici d’un càrrec el qual li impedeixi impartir docència temporalment, el personal de serveis adscrit al centre i un màxim de tres estudiants de cadascuna de les titulacions del centre.

 

Òrgans de participació dels estudiants

Ple de delegats
Els estudiants delegats o delegades dels cursos constitueixen el Ple de Delegats de l’Escola.

Reglament de règim intern de l'ESCSET