Òrgans unipersonals

DireccióDra. Montserrat Vilalta Ferrer
Cap d'estudis: Dra. Ivette Fuentes Molina
Adjunta Cap d'estudis: Dra. Patrícia Crespo Sogas
Coordinador d'EmpresaDra. Noemí Ruiz Munzón
Coordinadora de Turisme: Dra. Ma Dolors Celma Benaiges
Coordinador de Màrqueting i Comunitats Digitals: Dr. Alex Araujo Batlle
Coordinador adjunt de Màrqueting i Comunitats Digitals: Dr. Roberto Dopeso Fernández

Coordinador de Logística i Negocis Maritims: Dr. Jesús E. Martínez Marin
Coordinador adjunt de BAIM: Dr. Alek Kucel
Director del Màster en Emprenedoria i Innovació: Dr. Giovanni Giusti
Responsables de recerca i transferència: Dra. Montserrat Vilalta Ferrer i Dr. Josep Ma Raya Vilchez
Responsable Relacions InternacionalsDr. Alek Kucel

Responsable de Pràctiques: Dr. Enric Camón Luis

Responsable de Formació Permanent: Dra. Montserrat Vilalta Ferrer

Responsables de TFG: Dra. Ma Dolors Celma Benaiges i Dra. Patrícia Crespo Sogas

Tutor acadèmic: Dr. José Ignacio Monreal Galán


Òrgans col·legiats

Comissió de govern

Presidència
President de la Fundació TCM. Sra. Dolors Guillen

Vocalies
Sr. Jaume Teodoro, Director general de la Fundació TCM
Dra. Montserrat Vilalta Ferrer, Directora de l’ESCSET
Dra. Ivette Fuentes Molina i Dra. Patricia Crespo Sogas, Caps d’estudis de l’ESCSET
Dr. Pelegrí Viader Canals, Coordinador de centres adscrits de la UPF
Dr. Josep Eladi Baños Díez, Delegat de la UPF a l’ESCSET
Dra. Ma Dolors Celma Benaiges, representant del professorat de l’ESCSET
Sr. Joaquim Rios Boutin, representant del professorat de l’ESCSET
Sr. Sergi Pla Exposito, representant dels estudiants de l’ESCSET
Sr. Joaquim Allard Cantavella, representant dels estudiants de l’ESCSET

Secretaria
Dra. Ivette Fuentes Molina
 

Junta de direcció

Presidència
Dra. Montserrat Vilalta Ferrer, Directora

Representació dels estudiants
Un mínim de tres i un màxim de cinc que formin part del Ple de Delegats del Centre

Claustre
El Claustre de l’Escola està format pel personal acadèmic que estigui impartint docència en algun dels títols oficials, el personal acadèmic que estigui en exercici d’un càrrec el qual li impedeixi impartir docència temporalment, el personal de serveis adscrit al centre i un màxim de tres estudiants de cadascuna de les titulacions del centre.

Òrgans de participació dels estudiants

Ple de delegats
Els estudiants delegats o delegades dels cursos constitueixen el Ple de Delegats de l’Escola.

Reglament de règim intern de l'ESCSET