L’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa del TecnoCampus (ESCSET) ha esdevingut un punt de referència universitària des que fa vint i cinc anys va iniciar la seva activitat, com a Escola Universitària del Maresme (EUM), a l’antic Club Nàutic de Mataró. Han estat dues dècades de recorregut universitari sota l’aixopluc de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), de la qual en forma part com a centre adscrit. Aquest fet diferencial ens ha permès impartir titulacions oficials expedides per aquesta universitat i regir-nos per la seva normativa acadèmica.

Parlar de la UPF és parlar d’una de les universitats més prestigioses de l’Estat Espanyol. En alguns àmbits, com ara el dels estudis d’Economia i Empresa, està considerada com una de les més reconegudes a nivell internacional.

UN CENTRE AMB SEGELL PROPI

Al llarg d’aquestes dues dècades d’activitat acadèmica han passat per les nostres aules uns 17.000 estudiants. Aquest bagatge també ens ha permès com a ESCSET generar un segell propi, singular i diferenciador. El Centre ha apostat sempre per una oferta formativa que permeti la seva diferenciació dins del sistema, titulacions que siguin capaces de generar una demanada pròpia i no depenguin dels excedents de la gran metròpoli.

L’esperit és complementar l’oferta de la UPF en estudis d’empresa i que aquests concordin amb el fet d’estar inserits en un Parc Científic i de la Innovació. Així, en línia amb la política de qualitat de Tecnocampus, l’ESCSET aposta per un model acadèmic de qualitat fortament professionalitzador que, vinculat amb el teixit empresarial del territori, asseguri la qualitat de l'oferta formativa del les titulacions que s'hi imparteixen i actuï com a generadora de capital humà i de progrés en l’escala social.

TITULACIONS EN SECTORS ESTRATÈGICS

A l’ESCSE s’imparteix, actualment, el grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació, el grau en Turisme i Gestió del Lleure, el grau en Màrqueting i Comunitats Digitals, el grau en Logística i Negocis Marítims i el grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (docència en anglès).

L’Escola ha apostat en els darrers anys per la innovació en l’àmbit docent, implementant valor afegit en els graus que ja existien al mercat, o bé generant-ne de nous en àmbits poc habituals o bé en procés de desenvolupament. Aquest full de ruta també es veu reflectit en les dobles titulacions que s’imparteixen actualment a l’ESCSE, les de Turisme/AdE i les d’AdE/Màrqueting. Aquests programes formatius han assolit un gran nivell d’acceptació, ja que permeten obtenir dos títols oficials de Grau en només cinc anys.

L’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa completa la seva oferta amb el máster Universitari en Emprenedoria i Innovació i el màster Universitari en Logística, Cadena de Subministraments i Negocis Marítims,així com altres programes per a postgraduats de caràcter no oficial.

ELEMENTS SINGULARS I DIFERENCIADORS DE L’OFERTA FORMATIVA

L’estratègia de l’ESCSET a l’hora de programar la seva oferta formativa és la configuració de títols amb elements singulars i innovadors que permetin la seva diferenciació dins del sistema, que siguin capaços de generar una demanda pròpia i no depenguin dels excedents de la gran metròpoli. L’esperit és que complementin l’oferta de la UPF en estudis d’empresa, que concordin amb el fet d’estar inserits en un Parc Científic i de la Innovació, que siguin altament professionalitzadors i que aportin valor i esdevinguin motor de creixement econòmic en el territori. És amb aquesta estratègia que tant les titulacions de Grau com la de Màster que actualment s’imparteixen en el centre contenen elements comuns que constitueixen els eixos vertebradors i permeten, conjuntament, singularitzar i identificar la seva oferta. Aquests elements són els següents:

a) Formació transversal en Business: tots els títols contenen un mínim de 60 ECTS amb continguts d’administració i organització d’empreses. L’objectiu és que, malgrat la intensificació curricular en una o altres matèries dels diferents títols, els titulats i titulades del centre tinguin un perfil competencial que els permeti entendre i gestionar els aspectes bàsics de la gestió empresarial.

b) Emprenedoria i Innovació: les capacitats emprenedores, la creativitat i la predisposició en actituds i aptituds per a innovar són objectius i eixos estratègics que estan presents en tots els plans d’estudis, ja sigui a través d’assignatures específiques en emprenedoria i innovació, o a través d’altres assignatures on aquestes habilitats són objecte d’avaluació, com ara l’itinerari emprenedor. Val a dir en aquest sentit que cada curs més de la meitat dels Treballs Finals de Grau (TFG) realitzats en els diferents títols  són projectes de creació d’empreses o de noves línies de negoci en empreses ja creades. Alguns d’aquests projectes ja són realitats empresarials.

c) Professionalització: tots els Graus de l’ESCSET contenen Pràctiques externes obligatòries amb càrregues de 14 ECTS. Això implica que tots els graduats i graduades hauran passat al voltant de 350 hores en una empresa o institució per completar la seva formació teòrica.

 

d) Innovació Docent i Digitalització: es tracta d’una de les apostes més clares del centre. L’experimentació de noves estratègies docents (Metodologia del cas, Desing ThinkingVisual ThinkingPuppet Show, dinamització d’espais col·laboratius digitals, etc.) i de nous espais físics que afavoreixen un format de classe innovador -espai BusinessLab- són algunes de les eines emprades per a millorar la participació dels estudiants i la seva formació pràctica. També és de destacar l’aposta pel perfil digital dels estudiants, fent possible l’adquisició de competències informàtiques i informacionals com a element clau en la seva entrada al món universitari.

e) Internacionalització: S’estableixen estratègies per tal de millorar la internacionalització del centre i assolir l’objectiu que sigui com a mínim el 5% dels estudiants matriculats que cada any cursin fora una part dels seus estudis. Les estratègies són les següents: i) inclusió d’assignatures d’idiomes en tots els Plans d’Estudis organitzades per nivells; ii) impartició del Grau en AdE i GI en llengua anglesa; iii) creació del servei de Relacions Internacionals i Carreres Professionals a Tecnocampus, que facilita, juntament amb els responsables d’internacional del centre, la gestió de la mobilitat, l’establiment de contactes internacionals i la signatura, seguiment i actualització de convenis.

 

UNA APOSTA PELS VALORS

Per últim, cal remarcar que l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa continua ferma en els seus compromisos i responsabilitats envers l’entorn social, atenta als requeriments que la societat espera d’un centre universitari fortament implicat en el territori. Un dels objectius de l’ESCSE, compartit amb l’entitat titular, és que l’Escola no sigui socialment discriminatòria, i és per això que ja des dels seus inicis ha cercat la implicació d’empreses i institucions per a crear una bossa de beques per ajudar els estudiants a finançar els seus estudis.

D’altra banda, també s’ha compromès a participar d’una manera activa en totes les qüestions que afecten i preocupen una societat com la nostra per tal de fer-la més justa, sostenible i igualitària.

Josep Ma Raya

Director