Tràmits Estudiants UPC

 

El curs 2018/19 ha estat el darrer any acadèmic d’adscripció a la Universitat Politècnica de Catalunya, això comporta que a partir de l’1 de gener de 2020 serà el Servei de Gestió Acadèmica de la UPC qui haurà de certificar i tramitar aquests expedients.

Per tant els tràmits de certificats i títols es podran continuar sol·licitant a través nostre fins el 30 de novembre de 2019. Entre el 30 de novembre i abans del 20 de desembre (data de tancament per vacances de Nadal) els estudiants que necessitin fer algun d’aquests tràmits s’haurà de posar en contacte amb el nostre Servei de Gestió Acadèmica (sga.esupt@tecnocampus.cat).

Certificats: Es podran sol·licitar des de l ‘eSecretaria fins el 30 de novembre de 2019. Tots els certificats que s’hagin tramitat a través nostre es podran venir a recollir al PIE com fins ara.

Títols: Els títols es podran tramitar com fins ara a través nostre fins el 30 de novembre de 2019, com fins ara presencialment al PIE. Tots els títols tramitats a través nostre es podran venir a recollir al Servei de Gestió Acadèmica com fins ara.