Laboratoris de l'àrea de les Enginyeries i tecnologia

Tecnocampus disposa d’una sèrie d’instal·lacions i equipaments per promoure la recerca i assegurar que el personal investigador pugui comptar amb el suport de la institució per dur a terme els seus objectius científics i transferir els resultats a la societat mitjançant la valorització i transferència de coneixement. 

 

Laboratori 1 – Laboratori d'Electrònica, Control i informàtica industrial

Disposa de 10 llocs de treball equipats amb Bancades d’electrònica (Ordinador equipats amb targeta d’adquisició de dades, Oscil·loscopi Digital Siglent de 2 canals, Generador de Funcions Hameg, Multímetre Hameg i Font d’Alimentació). Controladors CompactLogic i ControlLogic de Rockwell d'última generació, equipats amb els corresponents mòduls d’entrada/sortida, aptes per treballar com a controladors de processos industrials i de màquines automàtiques. Sistemes d'automatització integrada amb programari de supervisió i control. Xarxes de comunicacions industrials que integren dispositius, controladors, PC i diferents aplicacions. Equips de control de velocitat i angle de motors de contínua (aquest control es pot realitzar mitjançant PC). Entrenadors de comunicacions analògiques i digitals. Sistema de desenvolupament per microcontroladors de 8 bits. Addicionalment, disposa de les següents maquetes singulars, aptes per realitzar treballs de fi de grau: maquetes de dipòsit d'aigua per controlar nivells i Pèndol invertit.

 

Laboratori 1a

Laboratori 1 b

 

 

Laboratori 2 - Laboratori de Física

Aquest espai disposa de 10 llocs de treball equipats amb bancades  genèriques d’electrònica (Oscil·loscopi Digital Siglent de 2 canals, Generador de Funcions Hameg, Multímetre Hameg i Font d’Alimentació Promax) i 7 llocs de llocs de treball singulars dotats amb ordinador i targeta d’adquisició de dades.

Laboratori 2

 

 

Laboratori 3 - Laboratori de Termodinàmica i Fluïts

Està equipat amb les següents bancades singulars:

Equip de Fricció en canonades amb Banc Hidràulic Edibon FME00/B controlat per computador; equipat amb una bomba que permet bombar aigua a diversos equips. Equip Intercanviador de Calor de tipus carcassa i tub amb calefactor d'aigua. Equip Didàctic d'un sistema de refrigeració. Bancada de mesurament de la potència d'un Aerogenerador (& Ventilador Industrial). Banc de Prova de Motors didàctic. Equip per l’estudi de la pressió hidrostàtica. Equipament divers per a l’estudi de propietats tèrmiques dels materials i per l’estudi de la transferència de calor per a ús didàctic.

Laboratori 3

 

 

Laboratori 4 - Laboratori d'Assaigs i Mecatrònica

Està equipat amb les següents estacions de treball, bancades d’assaig i material singular:

Cèl·lula de fabricació flexible equipada amb una cinta transportadora Transept i un autòmat programable Compactlogix de la firma Rockwell formada per dos robots, diferents sensors, actuadors pneumàtics i motors elèctrics. Un dels robots és un robot industrial de la firma  ABB, model LR Mate 200iD/4S – Fanuc. Simuladors que permeten als i les estudiants i projectistes desenvolupar projectes, fer la posada a punt amb el simulador i finalment verificar el funcionament real en la línia de fabricació flexible Robotstudio. Fresadora CNC Alecop model supernova per la implementació de plaques de circuits imprès de simple i doble cara. Màquina Universal d'Assaigs de tracció i compressió professional de la firma MTS model Insigth: Amb capacitat de 50kN. Màquina Universal d'Assaigs per a ús didàctic de la firma Terco: Amb capacitat de 5kN permet realitzar assajos de tracció, compressió i duresa. Banc de proves de desviaments de bigues i voladissos de la firma TecQuipment (TQ), model STR4. Equip d’Assaig d’Impacte Izod i Charpy per a ús didàctic sobre plàstics, de la firma Edibon. Microscopi digital metal·logràfic de la firma Òptica equipat amb un set d’objectius. Duròmetres per realitzar mesures segons les escales de treball Rockwell A, B, C, D i E i Shore A. Forn de Mufla de la firma P Selecta. Fresadora CNC equipada amb un controlador industrial FAGOR 8035 M (Alecop). Termoconformadora Formech 300XQ.

 

Laboratori 4

 

 

Laboratori 5 - Laboratori de disseny mecànic

Laboratori de lliure accés equipat amb 9 bancades d’ordinadors per realitzar funcions de simulació principalment (paquets Sòlid Works i Matlab) afins a la matèria específica d’Enginyeria Gràfica. La següent relació de bancades de prova i test completa les necessitats a nivell d’experimentació: Aparell universal per l’anàlisi de vibracions tant lliures com forçades de la firma TecQuipment, model TQ-TM16S: Incorpora una màquina per a l'estudi d'oscil·lacions sense amortiment i esmorteïdes i una maqueta estudi de desviamentsde bigues i voladissos. Arc d’assaig didàctic de la firma TecQuipment. Banc de proves de Tracció: Maqueta d’estudi d’esforç-deformació. Maqueta d’estudi de l'equilibrat d'un sistema en rotació Rotodyn (Incorpora motor, controlador i ordinador equipat amb una targeta d’adquisició de dades de National Instruments). Equips reconfigurables per a l'Adquisició de Dades (CompactRIO): Permeten treballar amb termocouples, galgues extensomètriques, acceleròmetres, micròfons, entrades i sortides analògiques i digitals.   

 

Laboratori 5

 

Laboratori 6 - Laboratori de Màquines Elèctriques

Disposa de 6 bancades de treball d’última generació de la firma Hera dotades de protecció i d’un sistema d’il·luminació integrat a la pròpia bancada. Cadascuna d’aquestes bancades es complementa amb la següent instrumentació i dispositius: Oscil·loscopi digital Silent SDS1102CMGenerador de funcions Hameg HM8030-6Wattímetre Metrix PX-120; Pinça Amperimètrica normal Metrix MX 355; Pinça Amperimètrica per oscil·loscopi Hameg HZ56; Tacòmetre Òptic Chauvin arnoux CA1727; Sonda de tensió amb aïllament Pintek CP-25; Reòstats de 100 i 33 ohm Sidac; Bobina, Tacodinamo; Transformador trifàsic; Màquina de cc; Màquina d'inducció i Màquina síncrona.     

 

Laboratori 6

 

 

Schunk TEC-CENTER - Laboratori de Robòtica i Eines de Fixació i Subjecció

 

Resultat d’un conveni entre l’empresa Shunk Intec S.L.U.  i la Fundació Tecnocampus.

A través del TEC-CENTER s’ofereix un catàleg de tallers pràctics, utilitzant equips industrials de darrera generació, i aplicant documentació i continguts formatius avalats per les empreses proveïdores; i orientats a estudiants de Cicles Formatius Superiors i a estudiants de Grau, tan de Tecnocampus com d’altres escoles tècniques superiors.

Disposa de:

1 robot cartesià tipus Gantry, amb controladora Keba

1 robot angular LWA, de sis graus de llibertat

2 unitats Pick & place, amb dos graus de llibertat..

1 sensor de parell i esforç en els tres eixos cartesians

Una àmplia gama d’eines i productes del catàleg de Schunk per a fixació i subjecció d’elements en màquines CNC i robots, principalment. També inclou actuadors lineals de diferents models.

 

Schunk TEC-CENTER

 

 

Espai de Mecanització

Disposa de torn, fresadora, serra circular, ingletadora, màquines de soldar TIG, MIG i elèctrodes MMA, serra de marqueteria i diverses eines per la realització de prototips.

 

Laboratori Informàtica 1
Laboratori Informàtica 3

Cadascun d’aquests espais està equipat amb 16 ordinadors pels estudiants i 1 ordinador pel professor. Aquest darrer està connectat a un projector. Des de tots els ordinadors es pot accedir a una impressora. 

Laboratori 3

 

Laboratori Informàtica 2

Està equipat amb 16 ordinadors pels estudiants i 1 ordinador pel professor. Aquest darrer està connectat a un projector. Des de tots els ordinadors es pot accedir a una impressora.

A més, es disposa de routers, firewalls, sniffers, switch, emuladors WAN, antenes, cables, mòdems, radiotester de comunicacions i equips wireless per fer pràctiques.  

 

Laboratori 2

 

 

Laboratori Informàtica 4

Està equipat amb 16 ordinadors amb pantalles de 23 polsades pels estudiants i un ordinador pel professor. Aquest darrer connectat a un projector.  Els ordinadors  tenen, a més dels programes genèrics d’edició i postproducció d’imatge, el programa Protools  v12 i Reason, amb els que es fan les pràctiques de les assignatures d’audio i música.

L’armari de material conté interfícies d’audio Yamaha/Steinberg i teclats controladors MIDI.

Laboratori 2

 

Laboratori Informàtica 5

Està equipat amb 23 iMacs i7 de 21.5’’ Retina 4 K i 4 IMacs 27’’ i5. Es un aula pensada especialment per a suportar programes d’edició i postproducció audiovisual –Final Cut X, DaVinci Resolve, Avid Media Composer i ProTools-  aixi com  programes per a generació de contingut en VFX i 3D –Nuke, After Effects-

 

Laboratori 5

 

 

Comú a tots els laboratoris informàtics

Els ordinadors poden accedir a servidors que proveeixen serveis de AD, DNS, DHCP, DFS, fitxers, còpies de seguretat, manteniment d’equips de laboratoris i gestió de llicencies de software.
El programari disponible (lliure o llicenciat) és Windows, Office, Open Office, Linux Ubuntu, Compiladors/intèrprets de programes: Java, C, C++, PHP, Netbeans, Servidor SGBD Oracle, MySql, Power Designer, Apache Http server, Adobe Creative Suite 5, Master Collection, Matlab, Divx, Quicktime, WaveLab, Autodesk, Pack Adobe, Joomla, Nuendo3, Audacity, Inspiration, Final Cut Express, Adobe CS4 i Autodesk Entertainment Creation.

 

Sala de captura de moviment (MOCAP)

El MOCAP, o sistema de Captura de Moviment,  es basa en un conjunt de càmeres d’infrarojos, situades estratègicament, que recullen la informació provinent d’uns marcadors repartits per tot el cos d’un actor. Aquests marcadors reflecteixen la llum infraroja provinent de les càmeres, de tal manera que les càmeres obtenen la posició, velocitat, acceleració i altres paràmetres de cadascun dels marcadors. La precisió obtinguda és molt alta, amb errors inferiors al mil·límetre, obtenint així moviments molt suaus i amb gran exactitud.

 

Sala de captura de moviment (MOCAP) 2

Dancing in real time MOCAP

Enllaços relacionats:

http://www.lavanguardia.com/local/maresme/20151116/54438879006/mataro-tecnocampus-reproductor-mocap-movimientos.html

http://mataroradio.cat/mataronoticies/societat/noticia/el-tcm-instal-la-la-nova-sala-mocap-un-sistema-innovador-de-realitat

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/915695-moviments-virtuals.html

 

Cambra semianecoica

Control/Estudi de Ràdio 1

Control de ràdio equipat amb ordinador, monitors de vídeo, taula de so digital, micròfon, CD, processador multiefectes, powerplay, amplificador, monitors d’àudio, auriculars i rellotge sincronitzat amb plató.
Estudi de ràdio equipat amb micròfons, peus de micròfon, auriculars, llum “on-air” i altaveus.

Control/Estudi de Ràdio 2

Control de ràdio equipat amb ordinador, monitors de vídeo, taula de so, micròfon, CD, transmissor FM i rellotge sincronitzat amb plató.
Estudi de ràdio equipat amb micròfons, peus de micròfon, auriculars, llum “on-air” i altaveus.

Control de Televisió

Equipat amb altaveus, 3 càmeres amb trípodes amb pedestal pneumàtics tallys i senyal  de retorn per a tres càmeres a plató així com sistema d’intercomunicació per a cadascun dels càmeres i un regidor amb control de realització. També disposa de taula de llums, rellotges sincronitzats entre control i plató, taula de so digital per controlar microfonia i efectes de so, 3 CCU pel control d’imatge, teleprompters, i un sistema complert de control de realització TricCaster 460, amb les funcions de vídeo mixer, generador d’efectes de vídeo, creació de plató virtual i programa per a la confecció de gràfisme i animacions.

Control de Televisió

Control de Televisió 2

Plató de Televisió

Equipat amb TV, tela de croma, tela negre i gris, panells per a decorats amb porta, panells per a decorat amb finestra, mobiliari, 3 càmeres amb els seus trípodes, teleprompters, tallys, monitors, taula de llums, micròfons sense fils i de solapa, intercomunicadors portàtils més els seus auriculars amb micro, receptor de micros sense fils, graelles motoritzades amb focus, panells de llum freda, focus i pantalles de llum freda.

Plató de televisió

Plató de televisió 2

8 sales de postproducció d’àudio

Tot i que algunes sales disposen de característiques especials, en general totes elles disposen d’ordinador d’altes prestacions amb programari especialitzat de postproducció, monitors de televisió, altaveus i taula de so.

Sales postproducció

Nou estudi d’enregistrament i edició d'àudio

L'espai consta d'una sala d'enregistrament amb visió directa a la sala de control, a més de connexió de vídeo i àudio amb altres espais del TecnoCampus com el plató o els estudis de ràdio. Amb aquesta infraestructura es poden fer enregistraments de petit i gran format, des de produccions tradicionals a enregistraments orquestrals. En l'àmbit tècnic, disposa d'una gamma completa de microfonia especialitzada, previs Neve, Api i Focusrite entre d'altres i del sistema de control Staten Raven, que permet treballar amb dues grans pantalles tàctils sobre tots els paràmetres d'edició propis d'una DAW (Digital Audio Workstation).

L'estudi també incorpora un sistema de monitoratge Dolby Atmos, un sistema d'àudio multicanal, cada cop més utilitzat en cinema, videojocs i música, a partir del qual l'usuari viu una experiència immersiva. 

 

 

Servei de préstec de material audiovisual

Per donar suport a les pràctiques docents d’audiovisuals, es disposa d’un servei de préstec als estudiants que disposa de: kits de vídeo (càmera, bateries, micròfon, auricular i cablejat divers), kits fotogràfics (càmera, bateria, carregador i lent intercanviable, trípode, memory card, para-sol i cables varis), trípodes, steadycam, kit de Microfonia per a bateria, kits d’àudio(taula de so, DI, auriculars, amplificador d’auriculars, cables diversos), kits de gravació (gravadora, micro, cablejat vari), perxes, peus de micròfon, auriculars, amplificadors d’auriculars, DI’s, paravents i micròfons.

Més informació.