Calendari convocatòria 2022-23

SICUE

El programa SICUE és un programa de mobilitat nacional que permet que un/a estudiant universitari/a realitzi part dels estudis a una universitat espanyola diferent a la seva, amb garanties de reconeixement acadèmic, aprofitament i adequació al seu perfil curricular.

Aquest programa només està disponible per a estudiants de l'Escola Superior Politècnica.

El termini per a presentar la sol·licitud pel curs 2022-23 és de l'11 de febrer fins el 25 de febrer de 2022.

Sol·licita la teva plaça aquí!

Alhora de sol·licitar una plaça SICUE, l'estudiant ha de tenir com a mínim 45 crèdits aprovats i estar matriculat/da de 30 crèdits en el moment de fer la sol·licitud.

 

La durada de l'estada a la universitat de destinació serà, com a mínim, de mig curs i, com a màxim, d'un curs complet, amb els següents requisits:

  • Curs complet: mínim 45 crèdits matriculats*
  • Mig curs: mínim 24 crèdits matriculats*

* L'estudiant amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% podrà sol·licitar una disminució dels crèdits matriculats. 

* L'estudiant esportista d'alt nivell i rendiment, excepcionalment, podrà ampliar la durada de l'estada per a facilitar la possibilitat de canvi de destinació dins de les destinacions seleccionades i quedarà supeditada a la disponibilitat de places i a l'acceptació per part de la universitat de destinació.

 

Durant la mobilitat SICUE, és possible cursar tant les pràctiques com els Projectes Finals de Grau (TFG).

Els crèdits corresponents podran comptabilitzar entre els mínims establerts com requisits de la Convocatòria SICUE.

Les places adjudicades es publicaran l'1 d'abril del 2022.

 

Descarrega't la resolució de la Convocatòria 2022-23 aquí!

En cas de denegació de la sol·licitud, l'estudiant interessat/da podrà reclamar, en un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la resolució, en qualsevol d'aquests casos:

  • Que hi hagi un error a causa de la interpretació equivocada dels documents aportats o de la valoració del seu expedient acadèmic.
  • Que apareguin o s'aportin nous documents de valor essencial per a la resolució.
  • Que a la resolució s'hagin inclòs documents de validesa dubtosa.
  • Altres circumstàncies degudament justificades.

Quines universitats ofereixen els meus estudis?

Pròximament es publicarà la llista d'universitats disponibles dins del programa SICUE.