Atenció i informació

 • Servei d’informació per resoldre qualsevol consulta sobre la Biblioteca del TecnoCampus i sobre els seus serveis i recursos.

  Per utilitzar els serveis de la Biblioteca, porteu el carnet.

  Podeu fer la consulta presencialment, per telèfon o a través del formulari virtual.

Préstecs

 • Préstec de documents del TecnoCampus

  Per saber si un document està en préstec, consulteu el cercador Buscabib. A la planta de dalt de la Biblioteca, hi ha un ordinador d'ús exclusiu al catàleg.

  En cas que hagueu reservat un document prestat, rebreu un missatge automàtic quan l'hagin retornat. Els documents reservats es guarden 7 dies.

 • Préstec consorciat (PUC)

  El PUC és un servei de préstec consorciat gratuït que permet tenir en préstec documents d'una altra biblioteca del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

  La comunitat del TecnoCampus (estudiants, PDI i PAS) pot sol·licitar els documents d'altres institucions membres del CSUC directament a través del cercador Buscabib

 • Préstec Interbibliotecari (PI) i Servei d'Obtenció de Documents (SOD)

  Si no localitzeu el document al TecnoCampus i tampoc el podeu demanar a través del PUC, podeu sol·licitar-lo mitjançant el servei de Préstec Interbibliotecari.

  Si necessiteu consultar algun article d'accés restringit que no es troba a les bases de dades de la Biblioteca, el podeu demanar a través del Servei d'Obtenció de Documents.

Eduroam, wifi gratis arreu

Eduroam és una iniciativa de TERENA que facilita la mobilitat dels investigadors i els estudiants europeus, oferint connectivitat 'wifi' en els seus desplaçaments a la resta d'institucions que hi estan adherides. D'aquesta manera, els usuaris de les institucions que participen a Eduroam tenen accés a Internet a través de les xarxes sense fils de la resta d'institucions participants.


El TECNOCAMPUS participa en el projecte d'Eduroam, donant accés als seus propis usuaris i als usuaris d'altres institucions participants també a Eduroam, mitjançant la coordinació del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya), que realitza l'enllaç tècnic i administratiu entre les diferents institucions participants en el projecte.

Tota la informació sobre Eduroam i com accedir-hi