Qui som?

La Biblioteca és un servei del TecnoCampus a la seva comunitat educativa que disposa d'espais de treball i d’estudi en silenci, així com un fons bibliogràfic adient als estudis que s’imparteixen.

L’accés és lliure pels alumnes, ex-alumnes, personal docent i personal d’administració i serveis (PAS) i personal del TCM. Està integrada al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

Per a més informació i/o suggeriments, podeu adreçar-vos a biblioteca@tecnocampus.cat.

estudiants a la biblioteca 1

Normativa

Normativa

Donacions

Diverses persones i entitats han contribuït, amb les seves donacions, al creixement del fons documental de la Biblioteca.

La Biblioteca accepta aquelles donacions formades per documents en bon estat físic, que són d'interès per a la docència i la  investigació que es realitzen al TecnoCampus. Malgrat això i per a garantir la política de desenvolupament de la col·lecció, la Biblioteca es reserva el dret de denegar una donació que no s'adeq​​üi als criteris generals d'acceptació de donatius.

Si esteu interessats en efectuar una donació contacteu amb nosaltres.

Donacions

Exemples de donacions particulars amb les que compta el CRAI del TecnoCampus:

Donació del fons de Santi Ortego

Obrir enllaç

Donació del fons de Myrtha Casanova

Obrir Enllaç

Cooperació

La Biblioteca del TecnoCampus és membre associat en l’Àrea de Biblioteques, Informació i Documentació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), missió del qual és la millora dels serveis bibliotecaris, acadèmics i científics a través de la cooperació.

Accedeix al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Cooperació