La Biblioteca és un servei del TecnoCampus a la seva comunitat educativa que disposa d'espais de treball i d’estudi en silenci, així com un fons bibliogràfic adient als estudis que s’imparteixen.


La Biblioteca és de lliure accés pels alumnes, ex-alumnes, personal docent i personal d’administració i serveis (PAS) i personal del TCM. Està integrada al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Per a més informació i/o suggeriments, podeu adreçar-vos a biblioteca@tecnocampus.cat.