Itinerari 1 - Planificació del programa (174.13 KB)
Descarregar
Introducció als computadors (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fonaments de la programació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anglés professional (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Emprenedoria i Innovació (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Àlgebra (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Programació de microprocessadors (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Programació orientada a l'objecte (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Introducció a les bases de dades (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Laboratori multimèdia (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estructura de dades i algorismes (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Càlcul (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matemàtiques I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Física I (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Química (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matemàtiques II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Física II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Fonaments Informàtics (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes Elèctrics (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Ciència de Materials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Administració i Gestió d’Empreses (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Expressió Gràfica (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Emprenedoria i Innovació (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matemàtiques III (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes Mecànics (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica Bàsica (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Organització de la Producció (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica Digital (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Introducció a la resistència de Materials (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Termodinàmica i Mecànica de fluids (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Programació orientada a l’objecte (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estadística (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Control Industrial (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Automatització I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Anglès (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Estructura de Dades i Algorismes (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrotècnia (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica analògica I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Automatització II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica Digital II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Programació Avançada (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Control Digital de Sistemes (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica Analògica II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sostenibilitat (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Microprocessadors (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Interacció persona ordinador (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Electrònica de Potència (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Instrumentació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de Projectes I (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Informàtica Industrial (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Introducció a les Bases de Dades (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Control i Simulació de Processos Industrials (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Robòtica (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Enginyeria del Software 1 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Comunicació Corporativa i màrqueting a internet (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de Projectes II (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes Operatius (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Disseny de bases de dades (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Laboratori Multimèdia (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Xarxes i Protocols (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Enginyeria del Software 2 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Laboratori de Software 1 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Xarxes i Serveis (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes de gestió de Bases de Dades (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes d’informació per a les organitzacions (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Laboratori d’aplicacions internet (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Administració e Sistemes i Serveis (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Paral·lelisme i concurrència (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Sistemes gestors de contingut i comerç electrònic (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Administració d’empreses (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Enginyeria del Software 3 (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Gestió de Sistemes d’Informació (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Tècniques d’Intel·ligència Artificial (4 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Aplicacions mòbils (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Matemàtica Discreta (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Laboratori de software II (6 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
Treball final de grau Informàtica (20 ECTS)
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre