Dobles titulacions de grau

En el cas de les dobles titulacions s'hi accedeix des de la preinscripció universitària escollint específicament aquest itinerari formatiu. L’estudiant segueix una única planificació d’estudis que es va cursant al llarg de 5 anys o 5 anys i un trimestre. Un cop finalitzat l’itinerari, l’estudiant obtindrà dues titulacions.

Llistat de les dobles titulacions:

 

*En la documentació de la preinscripció universitària, els dobles graus s'identifiquen com a simultaneïtats d'estudis.

Graus simultanis

A diferència dels dobles graus, que tenen un codi de preinscripció propi, en els graus simultanis l’estudiant inicia un grau (que cursarà segons el pla d’estudis establert en 4 anys acadèmics) i, a partir del segon o del tercer any (en funció del grau escollit), pot començar a cursar una segona titulació de forma simultània.

Graus simultanis

Accés

Enginyeria Electrònica + Enginyeria Mecànica.

L'estudiant sol·licita l'admissió als estudis de MecànicaElectrònica, o Organització Industrial, amb codi de preinscripció comú: 41057.

 

 Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació + Enginyeria electrònica.

Vies d'admissió:

L'estudiant sol·licita l'admissió als estudis de MecànicaElectrònica, o Organització Industrial, amb codi de preinscripció comú: 41057.

L’estudiant sol·licita l’admissió als estudis d’Enginyeria Informàtica: codi preinscripció 41047

Disseny i Producció de Videojocs + Mitjans Audiovisuals

L’estudiant sol·licita l’admissió als estudis exclusivament desde el grau de Videojocs: codi preinscripció 41045.