Batxillerat


Informació general

Per accedir a la universitat, els estudiants de batxillerat han de fer les proves d'accés a la universitat (PAU).

Mitjançant les PAU o selectivitat els estudiants dissenyen la seva pròpia prova d'accés a la universitat triant les matèries de modalitat de les quals es volen examinar, segons els estudis als quals volen accedir.

Consulta el vídeo "Proves d'accés a la universitat - PAU"

Consulta el vídeo "Com inscriure't a les PAU des del portal d'accés a la universitat?"

Estructura de la prova

Les PAU tenen dues parts:

a) Fase general (nota de 0 a 10): obligatòria, superar-la permet accedir a la universitat i té validesa indefinida. 

b) Fase específica (nota fins a 14): voluntària, té com a finalitat calcular una nota d'admissió per a cada un dels estudis als quals l'estudiant vol accedir i té validesa per als dos cursos acadèmics següents. L'estudiant es pot examinar d'un màxim de tres matèries de modalitat.

L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d'admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat en què sol·liciti que se l'admeti.
 
Per calcular la nota d'admissió, s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes. La nota resultant és la que utilitzen les universitats per adjudicar les places en els estudis en què el nombre de sol·licituds superi el de places ofertes.
 
Consulta els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat que s'aplicaran per a l'admissió a la universitat en aquest enllaç

Convocatòries i inscripció

Es fan dues convocatòries l'any, al juny i al setembre, i no hi ha un límit de convocatòries per superar les proves.  Per poder fer les PAU s'ha de formalitzar la matrícula per online al Portal d'Accés a la Universitat.

Els estudiants matriculats a segon curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya han de matricular-se en dues fases: prematrícula i formalització definitiva de la matrícula.

Els estudiants amb les proves d'accés de normatives anteriors aprovades poden presentar-se a la fase específica.
 

Calendari proves i preinscripció

Consulta el calendari i horari de les PAU

Consulta el calendari de preinscripció universitària