Cicles formatius

 

Informació general

Els estudiants provinents de CFGS poden accedir a la universitat sense haver de fer cap prova. La seva nota és la mitjana obtinguda del títol de tècnic superior. Aquesta nota té validesa indefinida i ha d'estar compresa entre els 5 i els 10 punts.
 
Els estudiants provinents d'un CFGS poden presentar-se a la fase específica per millorar la nota. Els únics requisits són que la matèria hagi estat superada amb una nota mínima de 5 i que estigui vinculada a la branca de coneixement dels estudis als quals es vol accedir.
 
L'examen és el mateix que per als estudiants de batxillerat. Consulta el Quadre de Ponderacions.

Consulta el vídeo "Proves d'accés a la universitat - PAU"

Consulta el vídeo "Com inscriure't a les PAU des del portal d'accés a la universitat?"

Convocatòries i inscripció a la fase específica

Els estudiants tenen dues convocatòries anuals per fer les proves de la fase específica, i es poden examinar d'un màxim de tres matèries per convocatòria.

Les sol·licituds s'ordenen per la nota d'accés (la qualificació dels estudis cursats per obtenir el títol, que pot arribar a un màxim de 10) o per la nota d'admissió ponderada (que és la que incorpora les dues millors qualificacions, un cop ponderades, de les matèries superades a la fase específica).
 

Reconeixements de crèdits de CFGS:

Els nostres graus reconeixen assignatures dels CFGS i les incorporen a l'expedient acadèmic de l'estudiant. Les assignatures s'hi incorporen amb la qualificació de "reconeguda", que compta a l'efecte de la superació de l'assignatura, però no computa a l'efecte de la baremació de l'expedient acadèmic.

Consulta la llista de graus que reconeixen assignatures de CFGS

 

Calendari proves i preinscripció

Consulta el calendari i horari de les PAU
Consulta el calendari de preinscripció universitària