Més grans de 25

 

Informació general

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

Requisits

Poden presentar-se a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

- Tenir 25 anys o més anys en l'any natural en què realitzarà la prova.
- No tenir superades les PAU (o equivalent).
- No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny,  o d'esports (o equivalent).
- No tenir cap titulació universitària.

Estructura de la prova

Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a la prova per a més grans de 25 anys i a la prova per a més grans de 45 anys. Així doncs, si t'examines de les dues proves d'accés farà un únic examen de comentari de text, un únic de llengua catalana i un únic de llengua castellana.

La prova s'estructura en dues fases: 

  • Fase general
  • Fase específica

Més informació.

Convocatòries i inscripció

Les proves d'accés es convoquen una vegada a l'any. Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les. Un cop superades les proves, la qualificació obtinguda té validesa indefinida.
 
Una vegada superades les proves d'accés, els candidats que compleixin els requisits podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació obtinguda. La universitat tindrà en compte la qualificació més alta obtinguda en les diferents convocatòries.
 
Pots consultar el termini per formalitzar la matrícula de les proves per a més grans de 25 anys, per a totes les universitats catalanes a través d'Internet, a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat

 

Calendari proves i preinscripció

Consulta el calendari i horari de les proves