Accés per a més grans de 40 anys

 

Les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i professional en relació a un ensenyament universitari oficial de grau i que no posseeixin cap titulació per accedir a la universitat per altres vies, podran sol·licitar aquest accés.

Per aquesta via es podrà accedir a aquells estudis de grau que ofereixin aquesta modalitat d'accés.

 

Oferta dels estudis TecnoCampus:

Consulta l’oferta dels estudis TecnoCampus per al curs acadèmic 2024/2025 en aquest enllaç.

Requisits:

Poden accedir per aquesta via totes les persones que compleixin els següents requisits:

a) Tenir 40 anys l'any en què es sol·licita l'accés a la universitat.
b) No posseir cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.
c) Acreditar experiència laboral o professional relacionada amb l'ensenyament universitari de grau per al qual es sol·licita l'accés.

 

Termini de preinscripció:

Les persones candidates que vulguin accedir al TecnoCampus hauran de formalitzar la preinscripció al Portal d’Accés a la Universitat seguint les indicacions que es detallen a la convocatòria. Han d'indicar l'ensenyament de grau al qual volen accedir. Només es podrà sol·licitar un únic centre d'estudi.

 

Posteriorment a la sol·licitud de l'accés al Portal d’Accés a la Universitat:

Hi haurà dues fases diferenciades:

Fase 1. Valoració de l'experiència acreditada (en base a la informació i la documentació presentada per la persona candidata en formalitzar la matrícula). Aquesta fase serà eliminatòria i les persones que la superin podran presentar-se a l'entrevista personal.

Fase 2. Entrevista personal.

 

Publicació de resultats:

Fase 1. TecnoCampus publicarà en aquest apartat de la web el resultat de la Fase 1, i es posarà en contacte amb les persones candidates que passen a la Fase 2 per concretar dia i hora per a l'entrevista.

Pots consultar la resolució de la Fase 1:

Fase 2. TecnoCampus publicarà en aquest apartat de la web el resultat de la Fase 2.

Pots consultar la resolució de la Fase 2:

Cal recordar que la superació del procés d'accés no adjudica plaça automàticament. Caldrà consultar l'assignació de places de preinscripció universitària al Portal d’Accés a la Universitat.

 

Normativa:

Pots consultar l’estructura del procés de valoració de l'experiència professional o laboral a la Normativa d'accés a la universitat per mitjà de l'acreditació de l'experiència laboral o professional.