Els estudiants amb estudis cursats fora de Catalunya i/o a l’estranger que vulguin iniciar estudis al Tecnocampus, hauran de seguir els mateixos passos que per accedir a la resta de les Universitats Catalanes.

Estudiants de fora de Catalunya i/o estranger

Per sol·licitar l'admissió has de fer la preinscripció universitària al portal d'accés a la universitat, lliurant la documentació dels estudis que has cursat a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a les seves seus. Aquesta documentació l'has de lliurar dins del termini establert al calendari de preinscripció.

Has de tenir en compte que, si vols accedir a un estudi amb prova d'aptitud personal (PAP), has de fer la matrícula i presentar-te a la prova durant el mes de juny. Podeu consultar els criteris d’accés i admissió dels estudiants de sistemes educatius estrangers per a la preinscripció universitària en el següent enllaç.

Consulta tota la informació a la web del Canal Universitats de la Generalitat de Catalunya.

Convocatòria 2019 d'accés i admissió a ensenyaments oficials de grau de la UPF dels estudiants procedents de sistemes educatius d'estats no membres de la Unió Europea amb els quals no s'hagin subscrit acords internacionals.

Poden prendre part en aquesta convocatòria aquells estudiants que estiguin en possessió d'un títol de batxiller o equivalent emès per una institució que no pertanyi a la Unió Europea ni a un país amb el qual s'hagin subscrit acords internacionals per al reconeixement en règim de reciprocitat. Els estudiants hauran d'estar en possessió del títol de batxiller o equivalent en el moment d'inici del curs acadèmic 2019-2020.

No poden prendre part en aquesta convocatòria els estudiants que estiguin en possessió del títol de batxillerat internacional. 

IMPORTANT: Els estudiants han d'obtenir l'homologació del seu títol o diploma al títol de batxiller per tal que la seva matriculació quedi oficialment formalitzada. 

Consulta les bases de la convocatòria i tota la informació en aquest enllaç.