Els i les estudiants amb estudis cursats fora de Catalunya i/o a l’estranger que vulguin iniciar estudis al Tecnocampus, hauran de seguir els mateixos passos que per accedir a la resta de les universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Estudiants de fora de Catalunya i/o estranger

Si has cursat els estudis en un sistema educatiu estranger, trobaràs la informació necessària i els passos que has de seguir per accedir a les universitats de Catalunya en aquest enllaç de la web de Canal Universitats, en funció de:

  • Estudis cursats en un sistema educatiu d’un país de la Unió Europea (UE) o d’altres estats amb règim de reciprocitat. Batxillerat internacional o batxillerat europeu
  • Estudis homologats al batxillerat espanyol cursats en un sistema educatiu d’un país de fora de la UE
  • Estudis homologats al batxillerat espanyol cursats en un sistema educatiu de la UE però que no compleix els requisits per accedir a les universitats al país d’origen.
  • Titulació equiparable al títol de tècnic/a superior
  • Convalidació parcial d’estudis universitaris no finalitzats
  • Homologació d’estudis universitaris finalitzats