El grup de recerca “Cultura i Tecnologia Lúdica” (CTL) neix amb l’interès d’estudiar aquest fenomen en les seves diverses manifestacions humanístiques, socials, tècniques i creatives.

Així, focalitza el seu àmbit d’activitat principal en el joc com objecte d’anàlisi pluridisciplinar, ja sigui en la seva vessant digital o analògica.

L’activitat del grup es divideix en tres grans àrees d’especialització, que es vinculen a:

  • Coneixement acadèmic i recerca dels fenòmens lúdics en el marc de les Humanitats i les Ciències Socials (el bloc que denominem de “Game Studies”);
  • La recerca i el disseny en mètodes i tècniques d’usabilitat i d’experiència d’usuari (UX) (Game User Research);
  • El rol que hi juguen els avenços tecnològics (entès aquí com a “noves tecnologies lúdiques”).


Les principals línies de recerca del grup són:

  1. Game Studies
  2. Game User Research
  3. Noves tecnologies lúdiques


Coordinador del grup de recerca:
     Antonio José Planells de la Maza
     Mail: aplanells@tecnocampus.cat