Projectes de recerca actius o realitzats pel grup o per alguns dels seus membres:

Ana Urroz Osés:

 • Membre del grup de recerca GREDITS, grup emergent reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 816), BAU, Centre Universitari de Disseny, UVic. (2013-2017)
   
 • Coordinadora de la línia de recerca “Innovació pedagògica en i mitjançant el disseny” del grup de recerca GREDITS, grup emergent reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 816), BAU, Centre Universitari de Disseny, UVic. (2013-2014)
   
 • Col·laboradora en el grup de recerca KONECTO, grup emergent reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 1188). UVic.


Antonio José Planells de la Maza:

 • “Héroes de la crisis. Narrativa y discurso social en la cultura popular contemporánea. Universitat Pompeu Fabra” (UPF) (CSO2014-56830-P). Entitat finançadora: Plan Estatal de Fomento a la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Període: 2015 - 2017. I.P.: Dr. Óliver Pérez Latorre (UPF) & Dra. Maria Mercè Oliva Rota (UPF). Tipus de participació: membre de l’equip de recerca.
   
 • “Cultura Lúdica, competencia digital y aprendizajes” (CSO2014-57305-P). Entitat finançadora: Programa Estatal de Fomento de la investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, convocatoria 2014. Període: 2015-2017. I.P.: Jordi Sánchez-Navarro & Daniel Aranda. Tipus de participació: membre de l’equip de recerca.
   
 • “Cultura audiovisual y representaciones de género en España: mensajes, consumo y apropiación juvenil en la ficción televisiva y los videojuegos”. (FEM 2011-27381). Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad. Període: 2011-2016. I.P.: Dra. María del Mar Chicharro Merayo (UCM-CES Felipe II). Tipus de participació: membre de l’equip de recerca.


Alexandra Samper-Martínez:

 • SGR - 2014-SGR-502. Finançat per: Comisión de Universidades e Investigación del Ministerio de Innovación y Universidades. Tipus de col·laboració: investigadora junior.
   
 • “Cultec: Culture, Leisure and Digital Technologies: Interpreting the interdependence of social uses”. Tipus de projecte: MINECO – ECO 2011-29558-C02-01-E. Finançat per: Ministerio de Educación y Ciencia y la Unión Europea (ERDF). Tipus de col·laboració: investigadora ajudant.


Adso Fernández-Baena:

 • Grup en Tecnologies Mèdia (GTM) - 2014-SGR-590. 2011-2015. Comisión de Universidades e Investigación del Ministerio de Innovación y Universidades. Tipus de col·laboració: investigador junior.
   
 • Tecnologías del Hotel del FUturo (THOFU), CEN-20101019. 2012-14 Finançat per: Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI). Gobierno de España, Ministerio de Ciencia e innovación. Tipus de col·laboració: team leader i investigador.
   
 • Pain and Anxiety Treatment based on social Robot Interaction with Children to Improve pAtient experience (PATRICIA), TIN2012-38416-C03-02. 2014-15 Finançat per: Gobierno de España, Ministerio de Economía y Competitividad. Tipus de col·laboració: investigador.