grups de recerca de l'escola superior politècnica del TecnoCampus

  • El grup de recerca Narratives de la resistència (NardeRes) neix del propòsit comú d’abordar els fenòmens mediàtics actuals des d’un punt de vista holístic, que es fonamenta entre d'altres aspectes les bases teòriques de perspectives com els Cultural Studies, els Audience Studies, la teoria crítica, la semiòtica narrativa i estructuralista.
  • The Signal Processing group was created in 1995 at Escola Universitària Politècnica de Mataró. Initially it was only devoted to speech signals (coding, speaker recognition), but during the last years the research topics have been also extended to image processing and communications. Clic here for further details of this recearch group.
  • El tema principal de recerca està orientat a convertidors multinivell, amb aplicació a generació eòlica i/o fotovoltaica. No obstant, s’han realitzat treballs de recerca o transferència en altres temes o aplicacions de l’Electrònica de Potència.
  • L’objectiu d’aquest grup es realitzar investigació i desenvolupament en biomecànica aplicada i tecnologia mèdica. Utilitzat les últimes innovacions en tècniques d’anàlisis del moviment, la seva interpretació i la seva correlació amb l’alteració funcional del malalt. Tècniques indispensables per ajudar a una millor presa de decisions per part dels professionals garantint una millor qualitat de vida d’aquests malalts.
  • La nova economia del coneixement estableix noves exigències de competitivitat a empreses i territoris. Així, per al disseny de polítiques de desenvolupament territorial d’èxit cal un profund coneixement dels processos d’innovació i emprenedoria, i de la seva connexió amb la recerca i la transferència de tecnologia des de la universitat a l’empresa. 
  • SSIT desenvolupa una investigació pluridisciplinar sobre el so, la música i el silenci en relació a la imatge i la tecnologia, considerant aquests darrers com a elements de l’enunciació acústica o com factors i mitjans de condicionament i transmissió de la mateixa. SSIT realitza un èmfasi especial en la recerca sobre la música i l’audiovisual i, metodològicament, aposta per l’aplicació d’un enfocament interdisciplinari sobre les possibles diferents dimensions musicals.

 

 

grups de recerca de l'escola superior de ciències socials i de l'empresa del TecnoCampus

  • El nostre grup de recerca, es dedica a realitzar recerca aplicada en el àmbits de l’economia, l’emprenedoria i les finances. El grup de recerca aglutina diverses iniciatives de recerca de L’Escola superior de ciències socials i de l'empresa del TecnoCampus.
  • Pretenem consolidar un grup interdisciplinari d’Investigació i Desenvolupament amb activitats d’anàlisi, estudi, investigació, i realització de projectes específics, prenent especial atenció a l’impacte de la innovació en aquestes organitzacions.

 

 

grups de recerca de l'escola superior de ciències de la salut del TecnoCampus

  • L'objectiu concret del grup és desenvolupar projectes per facilitar i promoure el desenvolupament i la formació integral dels estudiants i professionals de la salut, utilitzant els mètodes més innovadors d'aprenentatge. 
  • Davant d’un escenari marcat per l’envelliment poblacional, una major prevalença de fragilitat, cronicitat, discapacitat i dependència i la presència del rol cuidador i les xarxes de suport personal, familiar i social  es fa necessari i imprescindible una nova manera d'entendre l'atenció sanitària i l'atenció social.
  • El grup REDEP consta de diferents investigadors de l'àmbit del rendiment esportiu que tracten l'estudi de les Ciències de l'Esport des del context de la tecnificació i l'alt rendiment esportiu.
  • El grup AFIRS consta de diferents investigadors de l'àmbit de la salut i rendiment esportiu que aborden l'estudi de les Ciències de l'Esport des de diferents perspectives, tant biològiques com comportamentals i socials.