grups de recerca de l'escola superior politècnica del TecnoCampus

  • El grup de recerca Narratives de la resistència (NardeRes) neix del propòsit comú d’abordar els fenòmens mediàtics actuals des d’un punt de vista holístic, que es fonamenta entre d'altres aspectes les bases teòriques de perspectives com els Cultural Studies, els Audience Studies, la teoria crítica, la semiòtica narrativa i estructuralista.
  • The Signal Processing group was created in 1995 at Escola Universitària Politècnica de Mataró. Initially it was only devoted to speech signals (coding, speaker recognition), but during the last years the research topics have been also extended to image processing and communications. Clic here for further details of this recearch group.
  • SSIT desenvolupa una investigació pluridisciplinar sobre el so, la música i el silenci en relació a la imatge i la tecnologia, considerant aquests darrers com a elements de l’enunciació acústica o com factors i mitjans de condicionament i transmissió de la mateixa. SSIT realitza un èmfasi especial en la recerca sobre la música i l’audiovisual i, metodològicament, aposta per l’aplicació d’un enfocament interdisciplinari sobre les possibles diferents dimensions musicals.

  • El grup de recerca “Cultura i Tecnologia Lúdica” (CTL) neix amb l’interès d’estudiar aquest fenomen en les seves diverses manifestacions humanístiques, socials, tècniques i creatives.
  • Així, focalitza el seu àmbit d’activitat principal en el joc com objecte d’anàlisi pluridisciplinar, ja sigui en la seva vessant digital o analògica.
  • El grup de recerca en “Fabricació Intel·ligent i Innovació Industrial (FI4.0)” orienta la seva activitat a l’estudi dels nous models industrials, resultants dels procés de transformació digital de l’empresa i l’activitat econòmica. La tecnologia és un element central en la nova revolució industrial que fa possibles models de fabricació intel·ligent i d’alt valor, que necessiten alta connectivitat i que gestionen grans volums d’informació.

   

 

 

grups de recerca de l'escola superior de ciències socials i de l'empresa del TecnoCampus

  • El nostre grup de recerca, es dedica a realitzar recerca aplicada en el àmbits de l’economia, l’emprenedoria i les finances. El grup de recerca aglutina diverses iniciatives de recerca de L’Escola superior de ciències socials i de l'empresa del TecnoCampus.
  • Pretenem consolidar un grup interdisciplinari d’Investigació i Desenvolupament amb activitats d’anàlisi, estudi, investigació, i realització de projectes específics, prenent especial atenció a l’impacte de la innovació en aquestes organitzacions.

 

 

grups de recerca de l'escola superior de ciències de la salut del TecnoCampus

  • Davant d’un escenari marcat per l’envelliment poblacional, una major prevalença de fragilitat, cronicitat, discapacitat i dependència i la presència del rol cuidador i les xarxes de suport personal, familiar i social  es fa necessari i imprescindible una nova manera d'entendre l'atenció sanitària i l'atenció social.
  • El grup AFIRS consta de diferents investigadors de l'àmbit de la salut i rendiment esportiu que aborden l'estudi de les Ciències de l'Esport des de diferents perspectives, tant biològiques com comportamentals i socials.