ÀREES DE RECERCA

Les línies de recerca s’organitzaran en relació a tres eixos principals, tot i haver-hi temes i interessos transversals:

1) Narratives del real:

               a) Representacions del treball a les imatges documentals

               b) Geografies de la comunicació, del conflicte i de les migracions a l’audiovisual

               c) Pràctiques i Industries Culturals

2) Narratives de ficció

               a) Estudi de les representacions socials (de de gènere, edat, etc.) a l’audiovisual  i als interactius

               b) Anàlisi de les narratives de ficció audiovisual i interactives

               c) Narratives cinematogràfiques i televisives

3) Mitjans i cultura

               a) Resistència cultural

               b) Mitjans, tecnologia i cultura

               c) Estudis d’audiència i recepció