El sector turístic és un dels més actius dins de l’economia catalana, per a la qual representa aproximadament el 11%  del PIB. La denominada Costa del Maresme-Barcelona, és un cas paradigmàtic del turisme tradicional de sol i platja i de turisme residencial, amb un pes del Turisme una mica superior a la mitjana catalana 

A l’any 2006 es va encetar l’Observatori per a la Qualitat de Turisme del Maresme, dirigit pel Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, que va comptar amb el recolzament de l’ESCSE (Tecnocampus).

Aquí es presenta el NOU OBSERVATORI DEL TURISME  amb l'objectiu de donar un pas endavant, reunificant i augmentant esforços per tal de crear una eina que compti amb la implicació de tots els agents territorials: administracions públiques, empreses del sector i universitat.

Per això, l’ESCSE vol aprofitar l’ocasió per redefinir un Observatori del Turisme més ambiciós, que compti amb més eines informatives que, treballades amb el rigor universitari i analitzades pels experts acadèmics i no acadèmics del sector, proporcionin una eina útil i innovadora per a l’anàlisi i prospectiva del sector turístic i del lleure.

La finalitat és l’elaboració d’una publicació anual amb el contingut que s’especifica a a l'apartat "Informes".