EICAA

Entrepreneurial and Intrapreneurial Competences Assessment Alliance (EICAA)


Àrea
Educació

Durada del projecte
01.01.2021 - 31.12.2023

Àmbit
Regional
Nacional
Internacional

Font de finançament
Comissió Europea

Finançament total
969.672,00€

Pressupost total
969.672,00€

Pressupost TecnoCampus
90.631,00€   

Pàgina web del projecte:
https://www.eicaa.eu/

El projecte "Entrepreneurial and Intrapreneurial Competences Assessment Alliance" (EICAA), que va començar en data 01.01.2021, està finançat pel programa Erasmus+ Knowledge Alliance i té una durada de 3 anys. L’objectiu és desenvolupar una Plataforma digital per l’assessorament i desenvolupament de competències emprenedores. Això permetrà a les universitats, empreses i altres organitzacions dur a terme una detecció i monitoratge de les competències emprenedores entre estudiants o treballadors de l’entitat. El projecte parteix de la base conceptual del Entrepreneurship Competence Framework, que va ser desenvolupat per la Comissió Europea.

Mitjançant l’avaluació de les competències emprenedores dels perfils dins la Plataforma digital d’EICAA, es proposaran activitats d’aprenentatge adaptades al perfil avaluat que es podran utilitzar per a enfortir les competències emprenedores.

Així mateix es desenvoluparan materials d’aprenentatge que promoguin les competències emprenedores, i una selecció d’aquests materials, depenent del resultat de l’avaluació, serà suggerida de forma automàtica als usuaris de la Plataforma digital per millorar en àrees de competències específiques.   

El consorci EICAA està format per 9 organitzacions (5 universitats i 4 empreses) d’un total de 5 països europeus:

El consorci EICAA està format per 9 organitzacions (5 universitats i 4 empreses) d’un total de 5 països europeus:

Addicionalment a aquest equip, el projecte compta amb el suport d’una prominent i creixent xarxa de socis dins Europa.

El projecte EICAA està subjecte a la supervisió de la Education, Audiovisual and Culture Executive Agency de la Comissió Europea (EACEA), qui s’ha encarregat de la selecció del projecte com a un dels 30 seleccionats de les 217 sol·licituds presentades a la convocatòria del 2020.

Oficina de Projectes i Recerca

CONTACTA AMB NOSALTRES

 


THEI 2.0

Towards HEInnovate 2.0: from assessment to action

 

Àrea
Educació

Durada del projecte
01.01.2020 - 31.12.2021

Àmbit
Regional
Nacional
Internacional

Font de finançament

Comissió Europea

Finançament total
498.911,00€

Pressupost total
665.216,00€

Finançament rebut pel TecnoCampus
90.990,00€ funds and 30.330€ of cofinancing  

Pàgina web del projecte:
http://www.thei2.eu/

El projecte “Towards HEInnovate 2.0: From assessment to action” (THEI2.0) desenvoluparà una versió de l’eina HEInnovate, creada per la Comissió Europea i la OCDE, més àmplia i millorada, amb l’objectiu d’oferir als usuaris un conjunt de noves aplicacions. Aquesta nova versió té per objectiu donar support a la pressa de decisions de les institucions superiors d’educació, en diferents àmbits d’intervenció, per poder fer-les més innovadores i emprenedores, i sobretot permetent que es puguin involucrar, participar i comunicar millor amb les persones que les defineixen.

  • Porto Business School(Portugal)
  • PortuguesePolytechnics Coordinating Council(Portugal)
  • LouthLocal Enterprise Office(Irlanda)

Oficina de Projectes i Recerca

CONTACTA AMB NOSALTRES