Finalitat

Acceptació per part del TecnoCampus  dels crèdits que, havent superat un cicle formatiu de grau superior i aplicant el quadre de convalidacions aprovat per la Generalitat de Catalunya per a cada cicle formatiu i per a cada estudi de grau, són incorporats als estudis de grau que s’està cursant.  

Qui ho pot sol·licitar?

Estudiants del TecnoCampus o persones que es vulguin matricular en un estudi de grau i hagin cursat i aprovat prèviament  un CFGS que tingui un quadre de convalidacions aprovat per la Generalitat de Catalunya.

Documentació que cal aportar.

Sol·licitud específica

Certificat de nota mitjana del cicle formatiu superior

Termini per sol·licitar-ho

En el moment de formalitzar la matrícula (termini màxim 20 de setembre)

Cost

Per a aquest tràmit no s'ha de fer el pagament del preu públic corresponent a l'estudi del reconeixement de crèdits acadèmics

Efectes econòmics de la convalidació: La convalidació de crèdits implica l'abonament al Tecnocampus del percentatge del preu del nombre de crèdits corresponents, d'acord amb el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya. L'estudiant que hagi sol·licitat la convalidació entre CFGS i crèdits ja matriculats (màxim 31 de maig), no podrà  sol·licitar el retornament del 85% de l'import d'aquests crèdits.

Resposta que obtindrà

Notificació i incorporació de les assignatures reconegudes a l’expedient acadèmic.

Temps de resposta

Menys de 15 dies

Responsable

Gestió Acadèmica

Normativa i documentació de referència

Normativa acadèmica dels ensenyaments de grau.

On adreçar-se

Gestió Acadèmica en el moment de la matrícula

On puc trobar la relació de CFGS que donen dret  a convalidacions

En els següents enllaços podràs consultar les convalidacions dels CFGS que tenen reconeixement per cada grau. Aquests enllaços et deriven al Canal Universitats de Gencat, on també es pot consultar d’altres informacions com les ponderacions, etc.

 

Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació

Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 

Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

Enginyeria Mecànica

Enginyeria d´Organització Industrial

Infermeria

Màrqueting i Comunitats digitals

Mitjans Audiovisuals

Disseny i Producció de Videojocs

Logística i Negocis Marítims

 

Consulta la teva doble titulació en el següent enllaç:

Doble titulació Disseny i Producció de Videjocs / Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d'Informació

Doble titulació Turisme i Gestió del Lleure / AdE i Gestió de la Innovació

Doble titulació AdE i Gestió de la Innovació / Màrqueting i Comunitats Digitals

Doble titulació Fisioteràpia / Ciències de l'Activitat Física i l'Esport